Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Chaos i uporządkowanie. Dylematy architektoniczne na przemysłowym Górnym Śląsku w latach 1763-1955

Wydawnictwo: Uniwersytet Śląski
Autor: Irma Kozina
Dostępność:
Nakład wyczerpany

Okładka: broszurowa, matowa Format: 17x24 cm, Stron: 292, 60 fotografii i ilustracji czarno-białych,  2005 r.

Główna teza prezentowanej książki o architekturze Górnego Śląska od czasów pokoju hubertusburskiego z 1763 roku do czasów rozliczenia się architektów z socrealizmem wyrażonego w rozprawach z 1955 roku zasadza się na zastosowaniu nowocześnie definiowanej teorii chaosu do badań nad urbanistyką wspomnianego obszaru. Autorka zaprezentowała tworzenie się pierwszych osiedli robotniczych i miast przemysłowych oraz koncepcje budownictwa socjalnego rozwijane zarówno w czasach ustrojów liberalnych, jak i w okresach dominacji systemów totalitarnych. Najogólniejsza z dostrzeżonych zasad pozwala stwierdzić, iż w systemach antydemokratycznych szczególnie chętnie stosowano rozwiązania symetryczne, oparte na komponowaniu ortogonalnym i układach geometrycznych o małym stopniu skomplikowania i dużej czytelności. Systemy liberalne charakteryzowały się układami asymetrycznymi o dużym stopni skomplikowania i nieregularności, wprowadzającej pozornie chaos. 

Spis treści:
Wstęp

ROZDZIAŁ I Fryderycjańskie początki - porządek industrialny

ROZDZIAŁ II Chaos urbanistyczny drugiej połowy XIX stulecia: nowe miasto Katowice

ROZDZIAŁ III Enklawa porządku panoptycznego

ROZDZIAŁ IV Miasta-ogrody, utopia społeczna

ROZDZIAŁ V Pomiędzy tradycją i nowoczesnością - porządkowanie Górnego Śląska w dwziestoleciu międzywojennym

ROZDZIAŁ VI Ład geometryczny - miasto trzech wymiarów

ROZDZIAŁ VII Porządek totalitarny - III Rzesza na Górnym Śląsku.

ROZDZIAŁ VIII Porządek stalinowski - górnośląska architektura w latach 1949-1955

ROZDZIAŁ lX Zakończenie - porządek miasta idealnego a koncepcje realizowane w konurbacji górnośląskiej 

Posłowie

Bibliografia

Indeks osobudowy

Spis ilustracji

Summary

Zusammenfassung