Cieśla, Stolarz, Dekarz - Poradnik (reprint)

Oprawa: miękka, Format: 21x29 cm, Stron: 224, 2013 r., bardzo liczne fotografie i rysunki barwne

Najlepsza na polskim rynku książka omawiająca roboty ciesielskie. Reprint wydania z 1950 r. - podręcznika dla cieśli wiejskich. Elementarz rzemiosła związanego z budownictwem drewnianym i konstrukcjami z drewna. Prace ciesielskie stolarskie i dekarskie omówione zostały w sposób przystępny wraz z licznymi rycinami. Pomimo upływu ponad 60 lat od wydania książki wiadomości w niej zawarte powinny być podstawą pracy każdego cieśli, dekarza czy stolarza.

Jak napisano w oryginalnym wydaniu: Praca niniejsza zawiera wskazówki dotyczące robót ciesielskich, stolarskich i dekarskich na wsi. Podaje jednocześnie szereg wiadomości uzupełniających, jak: charakterystykę materiału, narzędzi itp. Przeznaczona jest dla rzemieślników pracujących na wsi.

 

Spis treści:

Rozdział pierwszy - MATERIAŁY
1. Drewno
2. Płyty z materiałów zastępczych
3. Materiały dekarskie
4. Farby, pokosty, politury, kity i kleje
5. Gwoździe, śruby, klamry

Rozdział drugi - ROBOTY CIEŚIELSKIE
1. Charakterystyka budynków drewnianych
2. Narzędzia ciesielskie
3. Ściany drewniane
4. Stropy drewniane
5. Podłogi drewniane i posadzki
6. Więźba dachowa
7. Rusztowania i deskowania
8. Deskowania i stemplowania

Rozdział trzeci - ROBOTY STOLARSKIE
1. Narzędzia i sprzęt stolarski
2. Dobór i obróbka materiału
3. Złącza stolarskie
4. Okna
5. Drzwi i bramy
6. Okucia okien, drzwi i bram
7. Szklenie
8. Schody drewniane
9. Gruntowanie i malowanie oraz politurowanie stolarki

Rozdział czwarty - ROBOTY DEKARSKIE
1. Uwagi ogólne
2. Pokrycia palne
3. Pokrycia ogniochronne

Rozdział piąty - TABLICE OBLICZEŃ I WZORY
1. Pola figur płaskich
2. Objętości niektórych brył
3. Sposoby wykreślania linii krzywych
4. Miary
5. Ciężary objętościowe niektórych materiałów i konstrukcji
6. Obciążenie użytkowe stropów
7. Analiza robót i przekroje drewna
8. Kąty pochylenia dachu zależne od sposobu pokrycia
9. Ciężar pokrycia dachowego wraz z ciężarem łacenia i krokwi w kilkogramach