Crack Problems in Anisotropic Thermoelasticity

  • 50,40 zł

Oprawa: miękka, Format: 167x240 cm, Stron: 249, Rok wydania: 2014, Ilustracje: brak, Język publikacji: angielski

Podręcznik wydawnictwa Politechniki Łódzkiej w języku angielskim.

 

O autorze

Bogdan Rogowski urodził się 10 sierpnia 1941 roku w Łodzi. Stia wyższe ukończył na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Łódzkiej uzyskując w lutym 1966 roku stopień magistra inżyniera budownictwa lądowego. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w wyniku obrony pracy pt. „Dynamiczne zagadnienia płyt grubych” w 1973 roku. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych uzyskał po zdaniu przed Radą Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej kolokwium habilitacyjnego w roku 1989. Na rozprawę habilitacyjną składała się praca: „Inclusion, punch and crack problems in an elastically supported transversely isotropic layer” wraz z monotematycznym cyklem dziesięciu prac stanowiących integralną część pracy habilitacyjnej. Dorobek naukowy prof. dr hab. inż. Bogdana Rogowskiego zakwalifikować można do dyscypliny Mechanika, dziedziny Mechanika Ciał Stałych Odkształcalnych. Jest autorem ponad 120 prac naukowych indywidualnych i współautorem kilkunastu prac, które opublikował ze swoimi doktorantami. Zwieńczeniem Jego pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej jest nadanie Mu tytułu profesora nauk technicznych  w roku 2007 http://www.kmm.p.lodz.pl/pracownicy/B_Rogowski/index.html .

 

CONTENTS

1.  Theory of elasticity, fracture mechanics

1.1. Elasticity

1.2. Stress 

1.3. Displacement

1.4. Strain 

1.5. Stress – strain relations for isotropic medium 

1.6. Anisotropic media. Stress – strain relations 

1.7. Equilibrium equations for displacements 

1.8. Displacement function solutions 

1.9. Fundamental boundary value problem 

1.10. Limiting case of isotropic solid 

1.11. Thermoelasticity 

1.12. Heat conduction 

1.13. Thermoelastic displacement potentials

1.14. Linear elastic fracture mechanics 

1.15. Fracture Toughness

2.  Tensile – and shear – type annular crack in  a thermoelastic layer

3.  Singular thermal stresses in a transversely isotropic body with annular crack 

4.  The steady thermal stresses in a cracked transversely isotropic solid 

5.  Thermal problem in a transversely isotropic body with a circular crack system 

6.  Thermal stress problem in a transversely isotropic body with a circular crack system 

7.  Fundamental solutions related to the thermal stress intensity factors of modes

I and II. The axially symmetric problem

8.  On the stress intensity factors for transient thermal loading in an orthotropic thin plate with a crack

9.  Transient thermoelastic problem in a transversely isotropic body containing an annular or a penny – shaped crack

10. Transient thermoelastic problem in a transversely isotropic body containing

an annular crack due to time and position dependent temperature condition

Appendix A

Appendix B

Appendix C 

Appendix D

Summary

Streszczenie

References