Ćwiczenia laboratoryjne z instalacji budowlanych. CZĘŚĆ 1

  • 19,00 zł

ISBN: 978-83-66287-71-6
Format B-5, oprawa miękka, s.122, rok: 2021

 

Książka powstała jako materiał pomocniczy do zajęć laboratoryjnych z wentylacji i klimatyzacji prowadzonych w pracowniach Instytutu Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych Politechniki Łódzkiej. Jest praktycznym uzupełnieniem wiedzy teoretycznej przekazywanej na wykładach, ćwiczeniach i podczas projektowania.

Zamieszczona wiedza ma pomóc efektywnie i bezpieczne przeprowadzić ćwiczenia laboratoryjne, wykonać sprawozdania z badań oraz pozwolić zrozumieć zachodzące procesy i zjawiska w aspekcie praktycznym. Książka zawiera opisy aparatury i przyrządów pomiarowych, jednakże skupiono się głównie na sposobach i metodach wykonywania pomiarów i interpretacji otrzymywanych wyników co jest istotne przy prowadzeniu samodzielnych badań laboratoryjnych.

Została ona przygotowana w szczególności z myślą o studentach kierunków Inżynieria Środowiska, Inżynieria Procesowa i Ochrona Środowiska. Może być także przydatna w przemyśle inżynierom praktykom przy sprawdzaniu i odbiorach instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Spis treści