Ćwiczenia z metod obliczeniowych w budownictwie zrównoważonym

  • 22,00 zł

ISBN: 978-83-7814-082-5

Okładka: miękka,  Format: cm, Stron: 118, 2013 r.

 
Preskrypt — publikacja na prawach rękopisu 
 
Preskrypt jest podzielony na trzy części. W pierwszej, poświęconej konstrukcjom prętowym, przedstawiona jest bezpośrednia metoda sztywności (Direct Stiffness Method). W drugiej części zostały zaprezentowane rozwiązania problemów stacjonarnego przepływu ciepła, a w ostatniej omówiono podstawy optymalnego projektowania. Preskrypt może być wykorzystany na wszystkich wydziałach prowadzących stia na kierunkach budowlanych.
 
Spis treści:

1. KONSTRUKCJE PRĘTOWE

1.1 SPRĘŻYŻNKI 

1.1.1 Modelowanie warunków brzegowych 

1.1.2 Nieruchome stopnie swobody

1.1.3 Alokacja i agregacja

1.1.4 Siły w elementach

1.2 MULTI FREEDOM CONSTRAINTS

1.2.1 Master-slave elimination

1.2.2 Penalty Augmentation

1.2.3 Lagrange multipliers

1.3 KONSTRUKCJE BELKOWE I RAMOWE 

1.4 KONSTRUKCJE KRATOWE 

1.5 SUPERELEMENTY

1.6 PRZEGLĄD OPROGRAMOWANIA 

1.6.1 RM Win 

1.6.2 Analysis for Windows

1.6.3 Beam2D 

1.6.4 AxisVM LT 10 

1.6.5 APM Structure 3D LV

1.6.6 2D Frame Analysis 

 

2. PRZEPŁYW CIEPŁA
2.1 METODA  RÓŻNIC SKOŃCZONYCH  2D 

2.2 ZADANIA JEDNOWYMIAROWE  

2.3 ZADANIA DWUWYMIAROWE

2.3.1 Finite Element Method Magnetics 

2.3.2 Analiza mostków termicznych 

2.3.3 Elementy trójkątne 

2.3.4 Elementy prostokątne

2.4 DOCIEPLANIE

2.5 PRZEGLĄD OPROGRAMOWANIA 

2.5.1 FEMM

2.5.2 QuickField 

2.5.3 Therm

2.5.4 System Analizy Termicznej SAT 

2.5.5 Agros2D

2.5.6 FlexPDE

 

3. PROJEKTOWANIE OPTYMALNE

3.1 SFORMUŁOWANIE PROBLEMÓW OPTYMALIZACYJNYCH

3.1.1 Projekt parkingu

3.1.2 Projekt wielopitrowego budynku

3.1.3 Projekt beczki

3.1.4 Projekt wspornika 

3.1.5 Projekt słupa 

 

3.2 ROZWIĄZYWANIE GRAFICZNE ZADAŃ OPTYMALIZACYJNYCH

3.2.1 Projekt parkingu 

3.2.2 Projekt wielopiętrowego budynku

3.3 NARZĘDZIA TYPU SOLVER

3.3.1 Microsoft Excel Solver 2010/2013

3.3.2 Open Office Calc Solver 

3.3.3 Libre Office Calc Solver 

3.3.4 OpenSolver

 

3.4 ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ Z WYKORZYSTANIEM SOLVER’A

3.4.1 Zagadnienie alokacji środków produkcji 

3.4.2 Zagadnienie diety (mieszanki) 

3.4.3 Zagadnienie rozkroju 

3.4.4 Zagadnienie transportowe 

3.4.5 Zadania wyboru i przydziału

3.5 OPTYMALIZACJA TOPOLOGII 

 3.5.1 ForcePad 

3.5.2 TopOpt 

3.5.3 TopStruct

4. BIBLIOGRAFIA