Kategorie

Nasza oferta

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Część a: roboty ziemne i konstrukcyjne. Zeszyt 5. Konstrukcje betonowe i żelbetowe

Wydawnictwo: ITB
Autor: Runkiewicz Leonard , Sieczkowski Jan
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 24h
42,00 zł

ISBN 978-83-249-8520-3

Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 48, 2018 r.

 

Przedmiotem opracowania są ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru robót związanych z realizacją obiektów budowlanych o konstrukcji betonowej lub żelbetowej.

 

Spis treści:

Przedmowa

1. Wstęp

1.1. Przedmiot i zakres stosowania

1.2. Normy i dokumenty powołane

1.3. Terminy i definicje

2. Dokumentacja

2.1. Projekt budowlany i projekt wykonawczy

2.2. Dokumentacja powykonawcza

3. Materiały

3.1. Wymagania ogólne

3.2. Beton

3.3. Stal

3.4. Inne wyroby stosowane do wykonywania konstrukcji i żelbetowych

3.5. Składowanie i przechowywanie

3.6. Transport i warunki dostawy

4. Rusztowania i deskowania

4.1. Wymagania ogólne

4.2. Rodzaje rusztowań i deskowań oraz zasady ich stosowania

4.3. Rozbiórka rusztowań i deskowań

5. Sprzęt i urządzenia

5.1. Sprzęt do zagęszczania mieszanki betonowej

5.2. Sprzęt do prostowania, cięcia i gięcia prętów zbrojeniowych

5.3. Środki transportu na terenie budowy

6. Wykonywanie robót betonowych

6.1. Roboty przygotowawcze

6.2. Dostawa, odbiór i transport mieszanki betonowej na terenie budowy

6.3. Montaż zbrojenia

6.4. Wkładki w deskowaniu i elementy do zabetonowania

6.5. Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej

6.6. Pielęgnacja betonu

6.7. Rozdeskowywanie i obciążanie konstrukcji

7. Odbiór konstrukcji

7.1. Program badań

7.2. Badania i odbiór materiałów i wyrobów

7.3. Odbiór i ocena wykonania rusztowań i deskowań

7.4. Odbiór i ocena jakości wykonania zbrojenia

7.5. Odbiór końcowy