Kategorie

Nasza oferta

Największa oferta w Polsce - 6000 tytułów 

książek polskich

książek zagranicznych

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

CZĘŚĆ B: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE. Zeszyt 9. Bramy garażowe segmentowe z napędem elektromechanicznym

Wydawnictwo: ITB
Autor: Andrzej Jurga, Krzysztof Wienskowski
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 24h
31,50 zł

ISBN 978-83-249-8480-0

Oprawa: broszurowa, Format: 17x24 cm, Stron: 36, 2017 r. 

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z instalowaniem bram garażowych segmentowych z napędem elektromechanicznym. Bramy takie, spełniające wymagania normy [22], [30], jednocześnie zaliczane są do maszyn zgodnie z dyrektywą [16]. Zapisy w normach odnoszące się do bram, związane z bezpieczeństwem i wymaganiami eksploatacyjnymi, nie dotyczą odporności ogniowej i dymoszczelności [25], [30]. Właściwości dotyczące odporności ogniowej i dymoszczelności bram są natomiast przedmiotem osobnej normy wyrobu [40]. Niniejsze warunki techniczne obejmują: terminy i definicje, wymagania dotyczące dokumentacji technicznej niezbędnej do instalowania bram garażowych, warunki doboru i instalowania bram garażowych, warunki użytkowania, konserwacji i napraw, zagrożenia, jakie mogą wystąpić przy instalowaniu i użytkowaniu bram garażowych, kryteria odbioru robót instalacyjnych oraz wykaz przepisów krajowych, dyrektyw UE oraz Polskich Norm. Bramy garażowe segmentowe z napędem elektromechanicznym przeznaczone są do zabudowy otworów w garażach indywidualnych w celu zabezpieczenia samochodu i mienia przed bezpośrednim dostępem osób niepowołanych. Bramy w stanie zamkniętym stanowią szczelną pionową przegrodę garażu, a w stanie otwartym umożliwiają komunikację pojazdów kołowych, urządzeń transportowych i osób. Bramy te mogą być również stosowane do zamykania pomieszczeń technicznych i gospodarczych, nie są natomiast przeznaczone do garaży wielostanowiskowych. 

Spis treści
Przedmowa / 5
1. Wstęp / 7
1.1. Przedmiot i zakres opracowania / 7
1.2. Terminy i definicje / 8
1.3. Dokumentacja techniczna / 9
2. Zasady stosowania / 9
3. Charakterystyka bram garażowych segmentowych / 10
3.1. Konstrukcja bram / 10
3.2. Charakterystyka konstrukcji garażu / 12
3.3. Wymiary garażu i otworu ościeża / 13
3.4. Instalacja elektryczna / 16
3.5. Sygnalizacja świetlna / 16
3.6. Wyposażenie zamykająco-otwierające / 17
3.7. Uszczelnienia / 17
3.8. Wentylacja / 17
3.9. Odporność bram na obciążenie wiatrem / 18
3.10. Połączenia rozporowe i kotwy rozprężne / 19
3.11. Połączenia rozłączne śrubowe / 19
4. Warunki instalowania / 20
4.1. Instrukcja instalowania / 20
4.2. Warunki instalowania / 21
5. Warunki użytkowania, konserwacji i napraw / 22
5.1. Użytkowanie / 22
5.2. Konserwacja i naprawy / 22
6. Kryteria odbioru . 22
6.1. Wymagania ogólne / 22
6.2. Zagrożenia / 23
6.3. Przekazanie bram / 23
Bibliografia / 24
Załącznik 1 / 28
Załącznik 2 / 32
Załącznik 3 / 35
Załącznik 4 / 36