Kategorie

Nasza oferta

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Część D: Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 3: Instalacje elektryczne i piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach przemysłowych

Wydawnictwo: ITB
Autor: Radosław Lenartowicz, Andrzej Boczkowski, Iwonna Wybrańska
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 24h
84,00 zł

ISBN 978-83-249-8509-8

Oprawa: miękka, Format:  17x24 cm, Stron: 300, 2018 r.


W niniejszym opracowaniu podano warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji elektrycznych zewnętrznych i wnętrzowych (w tym piorunochronnych) w typowych obiektach przemysłowych oraz w budowlach, pomieszczeniach i budynkach o charakterze przemysłowym. W rozdziale 9 niniejszych warunków opracowano dodatkowo wymagania dotyczące instalacji telekomunikacyjnych zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , zmieniającym rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i wprowadzeniem w dziale IV „Wyposażenie techniczne budynków” nowego rozdziału (8a) pt. „Instalacja telekomunikacyjna”, w którym określono szereg uwarunkowań dotyczących poszczególnych typów budynków. Ponieważ w nowym rozporządzeniu brakuje szczegółowych wymagań odnośnie do instalacji telekomunikacyjnych, dotyczących obiektów przemysłowych, konieczne było opracowanie nowych wymagań niezbędnych do ich prawidłowego wykonywania.

W niniejszym zeszycie WTWiORB szczegółowo są opracowane wymagania dotyczące elektrycznych sieci i urządzeń zasilających, rozdzielczych oraz instalacji na napięcie średnie do 20 kV oraz niskie do 1 kV. W zakładach przemysłowych energia elektryczna jest zużywana do zasilania maszyn i urządzeń wprzęgniętych w proces produkcyjny, takich jak: obrabiarki, spawarki, zgrzewarki, urządzenia grzejne, urządzenia elektrochemiczne, pompy, sprężarki, dmuchawy, dźwigi, przenośniki i kompletne zautomatyzowane linie produkcyjne. Energię elektryczną zużywają też urządzenia pomocnicze, zaopatrujące zakład przemysłowy w parę, ciepłą wodę i gazy techniczne. Jest ona również potrzebna do celów oświetleniowych i na drobniejsze pod względem poboru mocy, ale ważne cele, takie jak: łączność, sterowanie, pomiary, sygnalizacja i zabezpieczenia. Energia elektryczna dostarczana jest także do obiektów przemysłowych zagrożonych wybuchem i pożarem, co wymaga zachowania zaostrzonych wymagań bezpieczeństwa.