Kategorie

Nasza oferta

Największa oferta w Polsce - 6000 tytułów 

książek polskich

książek zagranicznych

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Część d. Roboty instalacyjne. Zeszyt 2. Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej

Wydawnictwo: ITB
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 24h
79,00 zł

Oprawa: broszurowa, Format: 16,5x23,5 cm, Stron: 204, 2007 r. 

Instrukcja 390/2004

 

Spis treści:

1. Wstęp

- 1.1. Zakres opracowania

- 1.2. Przepisy i dokumenty związane

- 1.3. Terminologia

 

2. Dokumentacja

- 2.1. Wymagania ogólne

- 2.2. Projekt budowlany

- 2.3. Projekt wstępny

- 2.4. Projekt techniczny

- 2.5. Dokumentacja jednostadiowa

- 2.6. Podział projektowej dokumentacji branży elektrycznej

- 2.7. Uzgadnianie i zatwierdzanie dokumentacji

- 2.8. Rysunki w projekcie wstępnym

- 2.9. Zestawienie kosztów

- 2.10. Dokumentacja projektowa instalacji elektrycznych w projekcie technicznym

- 2.11. Podział projektu technicznego i zawartość tomów

- 2.12. Dane wyjściowe do projektowania

- 2.13. Wstępne wytyczne dla innych branż

- 2.14. Rysunki w projekcie technicznym

 

3. Wyroby do stosowania

- 3.1. Wymagania formalne

- 3.2. Wymagania techniczne

 

4. Wykonanie instalacji elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej

- 4.1. Wymagania ogólne

- 4.2. Urządzenia zasilające budynki użyteczności publicznej w energie elektryczną

- 4.3. Instalacje odbiorcze

- 4.4. Instalacje ochronne

- 4.5. Montaż instalacji elektrycznych według różnych systemów wykonawczych

- 4.6. Montaż elementów instalacji elektrycznych

 

5. Wykonanie instalacji piorunochronnej budynku

- 5.1. Wymagania dotyczące instalacji piorunochronnej zewnętrznej

- 5.2. Wymagania dotyczące instalacji piorunochronnej wewnętrznej

- 5.3. Wykonywanie prac montażowych przy łączeniu naturalnych części instalacji piorunochronnej z innymi metalowymi częściami

- 5.4. Montaż sztucznych zwodów na obiekcie

- 5.5. Montaż sztucznych przewodów odprowadzających i uziemiających

- 5.6. Wykonywanie uziomów

 

6. Odbiór instalacji elektrycznej w budynku

- 6.1. Warunki odbioru robót budowlanych niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznej w budynku

- 6.2. Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej

- 6.3. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych

- 6.4. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających

- 6.5. Warunki odbioru pozostałych instalacji i urządzeń elektrycznych

 

7. Odbiór instalacji piorunochronnej budynku

- 7.1. Odbiór robót

 

8. Warunki przekazania instalacji elektrycznej i piorunochronnej do eksploatacji

 

9. Wymagania ogólne dotyczące bhp przy wykonywaniu robót elektrycznych i piorunochronnych

 

Bibliografia

Załączniki

Protokół odbioru końcowego instalacji elektrycznej

Protokół badań odbiorczych instalacji elektrycznej

Badania odbiorcze. Oględziny

Badania odbiorcze. Pomiary

Badania odbiorcze urządzeń zasilających. Oględzin 

Badania odbiorcze urządzeń zasilających. Pomiary

Protokół badan urządzenia piorunochronnego 

Metryka urządzenia piorunochronnego