Dachy. Podstawy projektowania i wykonawstwa

Oprawa: twarda, Format: 17x24 cm, Stron: 444, 2015 r.

Dach jest jednym z ważniejszych elementów budynku. Jego złe funkcjonowanie może doprowadzić do znacznych strat, w okresie użytkowania obiektu, co więcej może doprowadzić do złego samopoczucia lub wręcz chorób mieszkańców obiektu. Źle wentylowany lub przeciekający dach powoduje jego zawilgocenie i powstanie tzw. „syndromu chorego budynku”. Tworząca się korozja biologiczna elementów składowych może spowodować występowanie pleśni, których zarodniki mogą być silnie kancerogenne. Widać, więc jak ważnym zagadnieniem jest poprawna realizacja dachu, do czego niezbędna jest szeroka i wieloaspektowa wiedza, gdyż tylko ona daje gwarancję sukcesu.

Stąd ze wspólnej inicjatywy z wiceprezesem Andrzejem Trafasem z Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, odpowiedzialnym za edukację w PSD, powstała ta książka będąca wieloaspektową monografi ą zawierającą podstawowe zasady projektowania i wykonawstwa. Ponieważ zawiera ona podstawowe zasady wiedzy technicznej dotyczącej dachów i pokryć dachowych, to zgodnie z art. 5 Prawa Budowlanego (Dz. U. Nr 89, poz. 414, 1994 z poź. zm.), jest jedną z podstaw do projektowania, budowania i odbioru dachów oraz pokryć dachowych.

Dodatkowo (w celu rozpowszechnienia) w Załączniku zawarto „Słownik terminów i nazw dekarskich”, który został opracowany wcześniej przez zespół ekspertów pod kierunkiem wiceprezesa PSD Stefana Wilusia i na potrzeby tej książki zweryfi kowany i uzupełniony. 

Obecnie na polskim rynku nie ma wieloaspektowej oraz aktualnej pozycji dotyczącej dachów. Stąd mamy nadzieję, że książka ta będzie pomocna dla stentów Wydziałów Budownictwa uczelni technicznych (przyszłych projektantów, wykonawców i inspektorów nadzoru), a także dla czynnych projektantów i wykonawców robót oraz inspektorów nadzoru.

Spis treści:

Przedmowa

1. Wstęp
1.1. Rodzaje i ksztaty dachów
1.2. Podziana dachy paskie i pochye (spadziste lub strome)
1.3. Wpyw lokalizacji obiektu na dach
1.4. Wentylacja dachów
1.5. Akustyka dachów
1.6. Przegld wybranych norm i rozporzdzedotyczcych dachów
Bibliografia 

2. Więźby dachowe
2.1. Tradycyjne konstrukcje więźb dachowych
2.2. Materiały
2.3. Dobór elementów
2.4. Projektowanie
2.5. Przygotowanie elementów
2.6. Montaż
Bibliografia

3. Współczesne wiązary dachowe
3.1. Materiały
3.2. Dobór i projektowanie
3.3. Przygotowanie elementów
3.4. Skadowanie i transport
3.5. Montaż
Bibliografia 

4. Pokrycia dachowe
4.1. Dachówki
4.2. Blachy szlachetne
4.3. Blachy stalowe
4.4. Pokrycia bitumiczne
4.5. Gonty papowe
4.6. Łupek naturalny
4.7. Gonty, wióry, strzechy
Bibliografia