Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja środowiskowa

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Beck
  • Dostępność: Nakład wyczerpany

Oprawa miękka, Format 14x22 cm, Stron 122, 2015 r.

Prawne uwarunkowania planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz dotyczące prawa ochrony środowiska wywołują liczne problemy i kontrowersje. Praktycznie każda związana z nimi sprawa jest inna, wymagająca odrębnej analizy. W wielu przypadkach zachodzą jednak podobieństwa między poszczególnymi zdarzeniami. Dlatego w oparciu o różne doświadczenia zdecydowanie wygodniej jest oceniać znaczenie poszczególnych przepisów w praktyce.

Szczególnie duże problemy wywołują dwa rodzaje decyzji: decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. To przede wszystkim im została poświęcona niniejsza publikacja. Przy jej przygotowaniu zostały wykorzystane najciekawsze orzeczenia, tezy doktryny, a także własne doświadczenia związane z obsługą prawną poszczególnych podmiotów. Nad wieloma przedstawionymi tezami wciąż można dyskutować. Przepisy bowiem je określające wciąż nie są dostatecznie jasne, co powoduje, że otwarty staje się postulat do ustawodawcy dotyczący co najmniej szerszej reformy prawa planowania przestrzennego. Jednakże brak klarowności przepisów nie oznacza niemożności poszukiwania optymalnych rozwiązań. Trzeba wskazać, że w praktyce oceny wyrażane przez gminy, kolegia odwoławcze, zawodowych prawników, czy sądy administracyjne bywają rozbieżne. Dlatego tak ważna wydaje się siła argumentów przedstawionych w konkretnych pismach lub decyzjach.

Spis treści:

Wstęp
Wykaz skrótów

Wykaz aktów prawnych

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

1 1.1. Wstęp

1 1.2. Przesłanki wydania decyzji ulicp

1.3. Wniosek o wydanie decyzji i jej zakres

1.4. Postępowanie dotyczące wydania decyzji

1.5. Moc wiążąca decyzji

1.6. Podsumowanie

2. Zasady kontynuacji funkcji i bliskiego sąsiedztwa jako przesłanki wydania decyzji o warunkach zabudowy 

2.1. Wstęp 

2.2.  Inwestycje, dla których wydawana jest decyzja o warunkach zabudowy 

2.3.  Zasada kontynuacji funkcji 

2.4.  Zasada bliskiego sąsiedztwa 

2.5.  Wymagania dotyczące nowej zabudowy i zagospodarowania terenu

2.6.  Podsumowanie

3. Pozostałe problemy prawne związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy

3.1. Wstęp 

3.2.  Pozostałe przesłanki określone w art. 61 ust. 1 ZagospPrzestrzU

3.3.  Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne – podstawowe zasady 

3.4.  Sytuacje, w których przesłanki ustalenia warunków zabudowy ulegają zmianie

3.5.  Skutki wydania decyzji o warunkach zabudowy 

3.6.  Zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o warunkach zabudowy

3.7.  Obiekty wielkopowierzchniowe w planowaniu przestrzennym 

3.8.  Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy

3.9.  Podsumowanie 

4. Ocena oddziaływania na środowisko

4.1. Wstęp 

4.2.  Kwalifikacja przedsięwzięć, dla których przeprowadzana jest ooś

4.3.  Podstawowe zasady związane z przeprowadzeniem ooś

4.4.  Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

4.5.  Ponowna ocena oddziaływania na środowisko

4.6.  Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000

4.7.  Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

4.8.  Podsumowanie 

5. Przesłanki wydania decyzji środowiskowej

5.1. Wstęp

5.2. Organy odpowiedzialne za wydanie decyzji środowiskowej

5.3. Decyzje, które poprzedza decyzja środowiskowa

5.4. Procedura związana z wydaniem decyzji środowiskowej

5.5. Treść decyzji środowiskowej

5.6. Skutki wydania decyzji środowiskowej

5.7. Rozporządzenie w sprawie hałasu a decyzja środowiskowa

5.8. Podsumowanie

6. Wpływ uwarunkowań środowiskowych na wydawanie decyzji wziz

6.1. Wstęp

6.2. Planowanie przestrzenne a ooś

6.3. Decyzja wzizt a PrOchrŚrod

 6.4. Decyzja o warunkach zabudowy a ochrona przyrody

6.5. Podsumowanie 

7. Wzory pism

7.1. Decyzja o warunkach zabudowy 

7.2.  Przykładowe odwołanie od decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy

7.3.  Postanowienie dotyczące braku obowiązku w zakresie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

7.4.  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach