Detale projektowe dla architektów

  • 182,00 zł

ISBN 978-83-60884-04-1

Oprawa: miękka,  Format: A-4,  Stron: 432 , 2010 r.

Książka jest skierowana do odbiorcy posiadającego wiedzę ogólnobudowlaną na poziomie wyższego wykształcenia inżynierskiego. Została opracowana w przeświadczeniu, że szczegółowe detale architektoniczno-budowlane mają bardzo duży wpływ na ostateczny architektoniczny wygląd budynków. Przedstawione w książce detale architektoniczno-budowlane, tak jak wszystkie opracowania projektowe, są rozwiązaniami autorskimi.

W polskim prawie budowlanym nie ma obowiązujących standardów rozwiązań, a wybór prezentowanych rozwiązań należy rozumieć jako rekomendację dla danego rozwiązania. Prezentowane rozwiązania są owocem stiów i krytycznej analizy nad dziesiątkami rozwiązań projektowych oraz doświadczenia wynikającego z długoletniej współpracy autora z wieloma koncernami budowlanymi działającymi na polskim rynku budowlanym. Prezentowane rozwiązania uwzględniają wszystkie najważniejsze postulaty zawarte w wielotomowym opracowaniu „Słabe miejsca w budynkach”, będącym analizą wad i usterek rozwiązań projektowych w istniejących budynkach. Rozwiązania prezentowane w książce uwzględniają wytyczne zawarte w Deutsche Industrial Norm (DIN), obowiązujące na terenie Niemiec, gdzie rzemiosło budowlane znajduje się na najwyższym światowym poziomie. Wybór przedstawionych w książce detali architektoniczno-budowlanych opracowany został dla zapewnienia możliwie najlepszego komfortu i bezpieczeństwa użytkowania oraz ochrony budynku przed czynnikami zewnętrznymi. Rysunki detali przejrzyście ilustrują, jak wybór konkretnego rozwiązania architektoniczno-budowlanego determinuje kolejne rozwiązania projektowe i wpływa na wyraz architektoniczny całego budynku. Tłumaczy to ograniczenia w dowolności wyboru kształtu i formy architektonicznej opracowywanych detali.

Książka "Detale projektowe dla architektów" służyć może jako wyznacznik standardów projektowych dla pracowni projektowych i praktykujących architektów, a jednocześnie pełnią rolę podręcznika dla stentów Wydziałów Architektury. Pozycja ta jest uzupełnieniem dla bogato ilustrowanego podręcznika "Budownictwo ogólne dla architektów", który zawiera kompendium wiedzy teoretycznej w zakresie problematyki budownictwa ogólnego i kompletną systematykę dostępnych rozwiązań technologiczno-materiałowych oraz architektoniczno-budowlanych.

Spis treści:
1.     FUNDAMENTY I PRZYZIEMIE BUDYNKU
1-1 a        Drenaż opaskowy wokół budynku
1-1 b        Drenaż opaskowy połączony z drenażem powierzchniowym pod płytą podłogową
1-2 a, b        Piwnica nieogrzewana
1-3 a, b        Piwnica nieogrzewana
1-4 a, b        Piwnica ogrzewana
1-5 a, b        Piwnica o konstrukcji z betonu wodoszczelnego
1-6 a, b        Piwnica nieogrzewana o betonowej konstrukcji monolitycznej
1-7 a, b        Okno w ścianie piwnicznej z betonową stzienką doświetlającą
1-8        Okno w ścianie piwnicznej ze stzienką doświetlającą z prefabrykatów
1-9        Okno w ścianie piwnicznej ze stzienką doświetlającą z tworzywa sztucznego
1-10        Przyziemie budynku z podłogą na gruncie i ścianą parteru z ceramiki poryzowanej
1-11        Przyziemie budynku z podłogą na gruncie i ścianą parteru z ceramiki poryzowanej
1-12        Przyziemie budynku z podłogą na gruncie z płytą podłogową pomiędzy ścianami
1-13        Przyziemie budynku z podłogą na gruncie z płytą podłogową opartą na ścianach
1-14 a, b    Połączenia ścian wewnętrznych z płytą podłogową wylaną między ścianami
1-15 a, b    Połączenia ścian wewnętrznych z płytą podłogową opartą na ławach
1-16 a, b    Wejście z podestem kratowym w budynku z podłogą na gruncie
1-17        Wejście z podestem kratowym w budynku z podłogą na gruncie
1-18        Wejście z podestem kratowym w budynku z podłogą na gruncie
1-19        Wejście z podestem kratowym w budynku z podłogą na gruncie
1-20        Wjazd do garażu z miejscowym pogłębieniem fundamentów
1-21 a...d    Przyziemie budynku z obniżeniem terenu i murem oporowym
1-22 a, b    Ażurowy taras z desek na podniesionej konstrukcji drewnianej
1-23        Wentylowana podłoga na drewnianych legarach podpartych ceglanymi słupkami
2.    TECHNOLOGIE BUDOWY I TERMOIZOLACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
2-0        Rozwiązania konstrukcyjne ścian
2-1        Jednorodne ściany murowane z ceramiki poryzowanej
2-1-1 a, b    Zestawienie elementów systemu Porotherm
2-1-2 a...d    Układ pustaków w ścianach jednorodnych 44cm
2-1-3        Układ pustaków w ścianach jednorodnych 50cm i 38cm
2-1-4        Układ pustaków w ścianach warstwowych
2-1-5 a, b    Ceramiczny systemowy strop gęstożebrowy
2-1-6        Otwór okienny w ścianie jednorodnej z nadprożem zespolonym
2-1-7        Otwór okienny w ścianie jednorodnej z nadprożem z belek prefabrykowanych
2-1-8 a, b    Okno z wbudowaną roletą i wnęką podokienną
2-1-9 a        Detal kamiennego cokołu i kamiennego parapetu okiennego
2-1-9 b        Detal kamiennego parapetu i kamiennego ościeża okiennego
2-1-9 c        Detal kamiennego gzymsu pod okapem i kamiennego ościeża okiennego
2-2        Jednorodne ściany murowane z bloków z betonu komórkowego
2-2-1        Zestawienie elementów z betonu komórkowego w systemie Ytong
2-2-2        Przyziemie budynku z podłogą na gruncie
2-2-3 a, b    Bynek podpiwniczony ze ścianami piwnicy z bloków silikatowych
2-2-4 a, b    Bynek podpiwniczony ze ścianami piwnicy z bloczków z betonu komórkowego
2-2-5         Cokół z cegły klinkierowej w budynku podpiwniczonym
2-2-6        Okno z nadprożem zespolonym
2-2-7        Okno z belką nadprożową
2-2-8        Okno z nadprożem w kształtce “U”
2-2-9        Okno ze słupkiem międzyokiennym wykonanym w kształtkach “U”
2-2-10        Okno z filarkiem przyokiennym wykonanym w kształtkach “U”
2-2-11        Strop z prefabrykowanych płyt stropowych ze zbrojonego betonu komórkowego
2-2-12        Balkon z przewieszonych nad ścianą płyt ze zbrojonego betonu komórkowego
2-2-13        Drewniany strop belkowy w ścianie jednorodnej z bloczków z betonu komórkowego
2-2-14        Strop gęstożebrowy w ścianie jednorodnej z bloczków z betonu komórkowego
2-2-15        Ścianka kolankowa z dodatkowym wieńcem pod murłatą i słupkami żelbetowymi 
2-3        Dwuwarstwowe ściany murowane ocieplone metodą “lekką-mokrą”
2-3-1        Cokoły budynków z podłogą na gruncie
2-3-2        Cokół w budynku z podpiwniczeniem
2-3-3 a, b    Okno z wnęką podparapetową
2-3-4        Okno z  wbudowaną roletą
2-3-5        Dylatacje konstrukcyjne
2-3-6        Połączenie balustrady ze ścianą
2-4        Dwuwarstwowe ściany murowane z elewacją wentylowaną
2-4-1        Elewacje z okładzinami z desek
2-4-2 a...c    Okładzina z blachy płaskiej na pełnym deskowaniu
2-4-3 a...c    Panele z blachy w układzie poziomym
2-4-4 a...c    Panele z blachy w układzie pionowym
2-4-5 a...f    Płyty cementowo włóknowe
2-4-6 a...j    Okładzina z płyt kamiennych
2-5        Trójwarstwowe, szczelinowe ściany murowane
2-5-1 a...h    Ściana ze szczeliną wentylacyjną z warstwą osłonową z cegły klinkierowej
2-5-2 a...e    Ściana ze szczeliną wypełnioną termoizolacją z otynkowaną warstwą osłonową
2-6        Ściany szkieletowe   
2-6-1 a...f    Szkielet drewniany z oblicówką z desek w układzie poziomym
2-6-2 a...f    Szkielet drewniany ze ścianą osłonową z cegły klinkierowej
2-6-3 a, b    Szkielet stalowy z elewacją z sidingu
2-6-4 a...d    Nadbudowa w technologii szkieletu stalowego z ociepleniem metodą lekką-mokrą
2-6-5 a...h    Masywny szkielet drewniany z oblicówką z desek w układzie pionowym
2-6-6 a...h    Szkielet słupowo - ryglowy z oblicówką z desek w układzie pionowym
2-7        Inne systemy i technologie budowy ścian
2-7-1 a...d    Ściana z szalunkowych kształtek styropianowych
2-7-2 a...f    Masywne ściany drewniane o konstrukcji zrębowej
3. STROPY, PODŁOGI, SCHODY
3-1 a, b        Strop gęstożebrowy Akermana z pustaków ceramicznych
3-2 a, b        Strop gęstożebrowy typu DZ-3 z pustaków betonowych
3-3 a, b        Strop gęstożebrowy typu Fert - 45 z pustaków ceramicznych
3-4 a, b        Strop gęstożebrowy z pustaków z ceramiki poryzowanej
3-5 a, b        Drewniany strop belkowy
3-6 a, b        Drewniany strop belkowo - żebrowy
3-7 a, b        Żelbetowy, płytowy strop monolityczny
3-8 a, b        Żelbetowy płytowo - żebrowy strop monolityczny
3-9 a, b        Żelbetowy strop monolityczny na blasze trapezowej
3-10 a, b    Monolityczne żelbetowe schody płytowe
3-11 a, b    Monolityczne żelbetowe schody płytowe z okładziną kamienną
3-12        Okładziny stopni na monolitycznych schodach żelbetowych
3-13        Okładziny stopni na prefabrykowanych schodach żelbetowych
3-14 a, b    Schody stalowe z okładziną stopnic z płyt kamiennych
3-15        Schody drewniane policzkowe
3-16        Schody stalowe
3-17 a, b    Schody ze szkła laminowanego na konstrukcji szklanej
3-18 a, b    Schody stalowe na konstrukcji podwieszanej do belek policzkowych
3-19 a,b    Prefabrykowane betonowe schody kręcone
3-20        Prefabrykowane betonowe schody kręcone
3-21         Schody żelbetowe, wachlarzowe o konstrukcji wspornikowej
3-22 a, b    Schody drewniane policzkowe
3-23 a, b    Schody drewniane zabiegowe
3-24        Poręcze na schodach dwubiegowych
4.  OKNA, DRZWI, BRAMY, PRZESZKLONE ŚCIANY OSŁONOWE
4-1 a...d    Podstawowe typy okien
4-2        Rysunek zestawczy okna
4-3        Rysunek zestawczy okna i drzwi balkonowych
4-4        Osadzenie ościeżnic drzwi drewnianych w ścianach murowanych
4-5        Stalowy profil progowy drzwi zewnętrznych
4-6        Ościeżnice drewniane i tworzywowe drzwi wewnętrznych
4-7        Ościeżnice aluminiowe drzwi wewnętrznych
4-8         Drzwi przeciwpożarowe
4-9        Drzwi zewnętrzne drewniane
4-10 a, b    Brama garażowa segmentowa mocowana za otworem
4-11 a,b    Brama garażowa uchylna z prowadnicami podsufitowymi
4-12         Ściana z pustaków szklanych
4-13         Ściana z pustaków szklanych   
4-14 a, b    Strop z pustaków szklanych
4-15 a, b    Połaciowe okno dachowe
4-16 a...d    Przeszklona ściana osłonowa słupowo - ryglowa
4-17 a...d    Przeszklona strukturalna ściana osłonowa słupowo - ryglowa
4-18        Przeszklona ściana pozorna na pełnej ścianie zewnętrznej   
4-19 a, b    Przeszklona ściana osłonowa z punktowym mocowaniem szyb
4-20 a, b    Przeszklona ściana osłonowa z punktowym mocowaniem szyb na konstrukcji z żeber szklanych
4-21        Przeszklona ściana osłonowa z punktowym mocowaniem szyb zespolonych na konstrukcji prętowo - cięgnowe
5.    DACHY SKOŚNE
5-1        Dach jednostolcowy o konstrukcji jętkowej
5-2        Dach dwustolcowy o konstrukcji jętkowej, z naczółkiem (półszczyt dolny)
5-3        Dach jednostolcowy o konstrukcji płatwiowo kleszczowej ze ściankami kolankowymi
5-4        Dach dwustolcowy o konstrukcji płatwiowo - kleszczowej
5-5        Dach pulpitowy o konstrukcji płatwiowo - kleszczowej ze ścianką kolankową
5-6        Dach kopertowy dwustolcowy o konstrukcji płatwiowo - kleszczowej
5-7        Wentylacja jednokanałowa połaci dachowej, dach kryty dachówką
5-8        Wentylacja dwukanałowa połaci dachowej, dach kryty dachówką
5-9        Wentylacja połaci dachowej nad poddaszem użytkowym, dach kryty blachą płaską
5-10        Wentylacja poddasza nieużytkowego, dach kryty blachą płaską
5-11        Zestawienie rozwiązań dachów skośnych
5-12 a...c    Dach z poddaszem nieużytkowym
5-13 a, b    Dach z poddaszem nieużytkowym
5-14 a, b    Dach z poddaszem nieużytkowym
5-15 a, b    Dach tramowy na budynku o drewnianej konstrukcji zrębowej z poddaszem użytkowym
5-16 a, b    Dach tramowy, mansardowy z poddaszem użytkowym
5-17 a, b    Dach z podwójnym kanałem wentylacyjnym
5-18        Ścianka kolankowa o konstrukcji drewnianej, cofnięta do wnętrza   
5-19        Ścianka kolankowa o konstrukcji drewnianej, cofnięta do wnętrza   
5-20 a, b    Dach z podwójnym kanałem wentylacyjnym
5-21 a, b    Dach z podwójnym kanałem wentylacyjnym
5-22 a, b    Dach z gzymsami pod okapem i na ścianie szczytowej
5-23 a, b    Dach z murowanymi ściankami kolankowymi i wysuniętym okapem
5-24 a, b    Dach z termoizolacją umieszczoną ponad krokwiami
5-25        Dach nadwieszony nad ścianą szczytową
5-26        Dach wysunięty przed ścianę szczytową
5-27        Dach zakończony w licu ściany szczytowej
5-28        Dach ograniczony ścianami szczytowymi
5-29        Dach ze ścianą szczytową wychodzącą ponad połać
5-30        Dach ze ścianą kalenicową wychodzącą ponad połać
5-31        Kalenica dachu jednospadowego
5-32        Okno połaciowe
5-33 a, b    Przejście komina omurowanego cegłą klinkierową przez połać dachu
5-34 a, b    Przejście komina przez połać dachu
5-35        Grzbiet (naroże) dachu
5-36        Kosz wentylowany dachu
5-37        Płotek i belka przeciwśniegowa
6. STROPODACHY, TARASY, BALKONY
6-0        Rozwiązania konstrukcyjne stropodachów
6-1 a...g    Stropodach pełny na stropie betonowym
6-2        Wpusty odwadniające w stropodachach o odwróconym układzie warstw
6-3 a, b        Termomodernizacja stropodachu pełnego - zastosowanie odwróconego układu warstw
6-4 a, b        Stropodach o odwróconym układzie warstw z kostką brukową
6-5 a, b        Stropodach o odwróconym układzie warstw z płytami betonowymi
6-6 a, b        Stropodach o odwróconym układzie warstw z płytą żelbetową
6-7        Stropodach o odwróconym układzie warstw na lekkiej płycie stropowej - attyka
6-8        Stropodach o odwróconym układzie warstw na lekkiej płycie stropowej - okap
6-9 a, b        Stropodach tarasowy o odwróconym układzie warstw z płytami betonowymi
6-10        Stropodach o odwróconym układzie warstw na drewnianej konstrukcji szkieletowej
6-11        Stropodach o odwróconym układzie warstw na konstrukcji z drewna klejonego
6-12 a, b    Stropodach pełny o odwróconym układzie warstw z drewnianym podestem tarasu
6-13 a, b    Stropodach pełny “zielony” o odwróconym układzie warstw
6-14 a, b    Stropodach pełny “zielony” o odwróconym układzie warstw
6-15        Stropodach pełny “zielony” o odwróconym układzie warstw
6-16        Stropodach pełny o szkieletowej konstrukcji drewnianej
6-17        Tarasowy stropodach pełny o konstrukcji drewnianej
6-18        Stropodach szczelinowy o konstrukcji drewnianej
6-19        Stropodach wentylowany kanalikowy z blachy trapezowej
6-20        Dwzielny stropodach wentylowany o konstrukcji drewnianej
6-21 a...g    Dwzielny stropodach wentylowany o konstrukcji drewnianej
6-22 a...c    Dwzielny stropodach wentylowany z betonowych płyt korytkowych
6-23 a...c    Tarasowy stropodach pełny z odwodnieniem powierzchniowym
6-24 a...c    Tarasowy stropodach pełny z odwodnieniem dwupoziomowym
6-25 a, b    Tarasowy stropodach pełny ze żwirową warstwą drenażową
6-26 a, b    Balkon z odwodnieniem powierzchniowym
6-27 a, b    Balkon z odwodnieniem powierzchniowym
6-28 a, b    Balkon z odwodnieniem powierzchniowym
6-29 a, b    Balkon z odwodnieniem dwupoziomowym
6-30        Ażurowy balkon z podestem drewnianym na lekkiej konstrukcji stalowej
6-31        Ażurowy balkon z podestem drewnianym na lekkiej konstrukcji stalowej
6-32        Ażurowy balkon z podestem drewnianym na konstrukcji z belek drewnianych
7.    WYKOŃCZENIE WNĘTRZ
7-1 a,b        Okładzina ścienna z płyt g-k szkielet mocowany do ściany
7-2 a,b        Okładzina ścienna z płyt g-k szkielet wolnostojący
7-3        Ściany szkieletowe z płyt g-k - metalowy szkielet pojedynczy
7-4        Ściany szkieletowe z płyt g-k - metalowy szkielet pojedynczy
7-5        Ściany szkieletowe z płyt g-k - metalowy szkielet podwójny
7-6        Ściany szkieletowe z płyt g-k - metalowy szkielet podwójny
7-7        Ściany szkieletowe z płyt g-k - połączenia prostopadłe ścianek
7-8        Ściany szkieletowe z płyt g-k - połączenia narożnikowe ścianek
7-9        Ściany szkieletowe z płyt g-k - dylatacyjne połączenia ślizgowe
7-10        Ściany szkieletowe z płyt g-k - ukryte doświetlenie pośrednie
7-11        Ściany szkieletowe z płyt g-k - połączenia z podłogami
7-12        Ściany szkieletowe z płyt g-k - połączenia ze stropami
7-13        Ściany szkieletowe z płyt g-k - połączenia z podłogami w pomieszczeniach mokrych
7-14        Ściany i okładziny z płyt g-k - połączenia z urządzeniami w pomieszczeniach mokrych
7-15        Ściany szkieletowe z płyt g-k - połączenia z sufitami podwieszanymi
7-16        Ściany szkieletowe z płyt g-k - połączenia z sufitami podwieszanymi
7-17        Sufit podwieszany z płyt g-k - połączenia brzegowe ze ścianami
7-18        Sufit podwieszany z płyt g-k - dylatacje sufitu
7-19        Sufit podwieszany z płyt g-k - pionowy uskok poziomów sufitu
7-20        Sufit podwieszany z płyt g-k - pionowy uskok poziomów sufitu z doświetleniem   
7-21        Sufit podwieszany z płyt g-k - ukośny uskok poziomów sufitu
7-22        Sufit podwieszany z płyt g-k - półkolista wnęka w suficie
7-23        Sufit podwieszany z płyt g-k - kolisty uskok poziomów sufitu
7-24        Sufit podwieszany z płyt g-k - kolisty uskok poziomów sufitu z doświetleniem
7-25        Sufit podwieszany z płyt g-k - uskoki sufitowe z doświetleniem
7-26        Sufit podwieszany z płyt g-k - sufit krzywiznowy
7-27        Ogniochronne obudowy z płyt g-k - obudowy konstrukcji stalowych
7-28        Ogniochronne obudowy z płyt g-k - obudowy ciągów instalacyjnych
7-29        Zabudowa poddaszy z płyt g-k - konstrukcja z łat drewnianych
7-30        Zabudowa poddaszy z płyt g-k - konstrukcja z profili kapeluszowych
7-31        Zabudowa poddaszy z płyt g-k - konstrukcja z profili CD 60 na uchwytach
7-32        Zabudowa poddaszy z płyt g-k - konstrukcja z profili CD 60 na wieszakach
7-33        Podłogi podniesione - konstrukcje monolityczne i modułowe
7-34        Podłogi podniesione - detale konstrukcji monolitycznych
7-35 a        Elementy stałej zabudowy wnętrza - lada barowa
7-35 b        Elementy stałej zabudowy wnętrza - blat roboczy
7-36 a,b    Elementy stałej zabudowy wnętrza - ławki z pulpitami w aytorium
7-37        Balustrada ze szkła laminowanego
7-38        Balustrada ze szkła laminowanego
7-39        Balustrada mocowana na stropie z wypełnieniem ze stalowych linek
7-40        Balustrada mocowana na stropie z wypełnieniem ze stalowych prętów
7-41        Balustrada mocowana do czoła stropu z przeszkleniami mocowanymi punktowo
7-42        Balustrada mocowana na stropie z przeszkleniami mocowanymi punktowo
7-43        Połączenie sufitów z murowanymi ścianami działowymi
Bibliografia
Spis treści
Legenda