Diagnozowanie techniczne budynków wzniesionych w technologiach uprzemysłowionych. Systemy wielkopłytowe

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: ITB
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
  • 45,10 zł

ISBN 978-83-249-8506-7

Oprawa: miękka, Format: 28x20,5 cm, Stron: 51, 2018 r.

 

Budownictwo wielkopłytowe, wznoszone w latach 1960-1985, stanowi szacunkowo około 20% zasobów mieszkaniowych w Polsce. Z uwagi na istniejący problem społeczny (deficyt mieszkaniowy w Polsce) i nieprawidłowości stwierdzone podczas produkcji prefabrykatów oraz przy realizacji i eksploatacji budynków wielkopłytowych, budynki te powinny być objęte szczególną ochroną i poddawane systematycznym kontrolom stanu technicznego (z uwzględnieniem wymagań podstawowych, dotyczących bezpieczeństwa i trwałości). W pracy dokonano przeglądu podstawowych rozwiązań systemowych budynków wielkopłytowych (z podaniem ich występowania w poszczególnych województwach w Polsce), przedstawiono procedurę ich diagnozowania oraz wskazano możliwe kierunki modernizacyjne. Wytyczne skierowane są do właścicieli i zarządców budynków wielkopłytowych, rzeczoznawców budowlanych, dokonujących kontroli stanu technicznego budynków oraz innych osób i instytucji, działających w kierunku dostosowania tych budynków do współczesnych wymagań bezpieczeństwa i oczekiwanych standardów funkcjonalno-użytkowych.

Spis treści

Streszczenie / 5
Summary / 5
1. Wprowadzenie / 7
2. Zasoby budownictwa wielkopłytowego w Polsce / 9
3. Specyficzne cechy budownictw wielkopłytowego / 12
4. Charakterystyka centralnych systemów budownictwa wielkopłytowego / 13
4.1. System W-70 / 13
4.2. System Wk-70 / 15
4.3. System OWT / 16
4.4. System WUF-T / 19
4.5. System szczeciński S-Sz / 21
5. Regulacje formalno-prawne dotyczące diagnostyki obiektów budowlanych / 23
6. Zakres kontroli okresowych budynków wielkopłytowych / 25
7. Typowe uszkodzenia elementów budynków wielkopłytowych / 26
8. Procedura diagnostyczna elementów konstrukcyjnych / 27
8.1. Schemat postępowania / 27
8.2. Identyfikacja systemu konstrukcyjnego / 28
8.3. Ocena makroskopowa / 29
8.4. Badania materiałowe / 31
8.5. Kontrolne obliczenia statyczno-wytrzymałościowe / 35
9. Ocena stanu technicznego ścian zewnętrznych / 35
9.1. Informacje ogólne / 35
9.2. Kontrola okresowa (jednoroczna) ścian trójwarstwowych / 37
9.3. Kontrola pełna ścian trójwarstwowych / 40
10. Ocena zużycia i trwałości budynków wielkopłytowych / 41
11. Możliwości techniczne napraw i wzmocnień elementów budynków wielkopłytowych / 43
12. Kierunki działań remontowych i modernizacyjnych / 45
13. Wnioski końcowe / 47
Bibliografia / 48