Dobra kontynuacja

ISBN 978-83-7934-273-0

Oprawa miękka, Format B5, Stron 206, 2019 r.

Dobra kontynuacja opowiada o kilkziesięcioletniej rozbowie pierwszego rzeszowskiego osiedla, które pomimo nawarstwiania się wielu różnych typologii przestrzeni oraz przechodzenia przez różne etapy historii stanowi obecnie spójny i any zespół urbanistyczny. W okresie powstania i rozbudowy tej przestrzeni miejskiej, czyli od lat trzydziestych do końca XX w., style i mody w architekturze zmieniały się wielokrotnie. W formie osiedli Dąbrowskiego, Piastów i Na Skarpie można jednak dostrzec dialog pomiędzy różnymi etapami historii ich budowy. Kolejni architekci cechowali się kulturą projektowania, która polegała na szacunku do twórczości swoich poprzedników. To zjawisko wydaje się wyjątkowe na tle wielu rozczłonkowanych i chaotycznych współczesnych miast.

Zawarty w monografii opis kilku kwartałów Rzeszowa stanowi również skondensowaną historię polskiej architektury mieszkaniowej XX w., która miała kluczowy wpływ na formę polskich miast.

Rafał Mazur - architekt. Urodził się w Rzeszowie w 1978 roku. Od 2015 roku jest adiunktem na Politechnice Rzeszowskiej. Wykłada również na Politechnice Warszawskiej, gdzie obronił doktorat na temat proporcji w architekturze. Jest absolwentem Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej. Poza pracą naukową zajmuje się praktyczną stroną architektury. Od 2006 roku działa w Warszawie założona przez niego Pracownia Architektury i Urbanistyki Rafał Mazur, w której powstały między innymi projekty domu kultury w Katowicach, „domu na wodzie” w Porcie Czerniakowskim w Warszawie, przystani żeglarskiej w Piszu oraz wielu budynków mieszkalnych.

 

SPIS TREŚCI
WSTĘP ......................................................................................... 7
POCZĄTEK ...................................................................................16
1.1. Pierwsze projekty .................................................................... 19
1.2. Nowoczesność ..........................................................................22
1.3. Mieszkania ..............................................................................29
1.4. Magnes inwestycyjny ................................................................. 36
1.5. Lata powojenne ........................................................................44
MIASTO KLASYCZNE .........................................................................54
2.1. Socrealizm ..............................................................................56
2.2. Pałac na wodzie i wersal ......................................................... 63
2.3. Kompozycja domu kultury ..................................................... 72
2.4. Przedwojenne rzemiosło i synteza sztuk ..................... 82
2.5. Dogęszczanie ........................................................................... 85
L’ARCHITECTURE D’AUJOURD’HUI ............................................ 90
3.1. Powrót do korzeni .................................................................... 92
3.2. Rozbudowa osiedla..................................................................... 95
3.3. Modernizm z duszą ...................................................................101
3.4. Otwarte mieszkania ..................................................................105
ZAMKNIĘCIE KOMPOZYCJI ............................................................ 110
4.1. Lokalne środowisko architektów ................................... 112
4.2. Rozbudowa osiedla Piastów ................................................. 115
4.3. NIM ........................................................................................118
4.4. Usługi ......................................................................................122
4.5. Sacrum .....................................................................................128
4.6. Pasma graniczne .........................................................................141
4.7. Bliżej przyrody............................................................................145
4.8. Architektoniczna antykoncepcja .................................... 152
4.9. Powrót do symboli ..................................................................... 154
PODSUMOWANIE ...........................................................................161
GŁÓWNI ARCHITEKCI ...................................................................... 169
Piotr Czyżewski ...................................................................................171
Wacław Zouzal ....................................................................................173
Zygmunt Tarasin .................................................................................. 175
Tadeusz Kossak ................................................................................... 177
Józef Zbigniew Polak ......................................................................... 179
Stanisław Majka ..................................................................................181
Andrzej Martens................................................................................... 183
Witold Cęckiewicz .............................................................................. 185
Barbara Mamulska ............................................................................... 187
Roman Orlewski ................................................................................... 189
BIBLIOGRAFIA ......................................................................................191
SPIS ILUSTRACJI ..................................................................................195
SUMMARY ............................................................................................203