Dom polski

  • 37,80 zł

ISBN 978-83-7493-428-2

Oprawa: miękka , Format: 17x24 cm, Stron: 278, 2009 r., liczne fotografie i rysunki czarno-białe

Książka prezentuje fenomen domu – budowli, ale również terminu o dużej, uniwersalnej pojemności znaczeniowej i funkcjonalnej, zarówno w znaczeniu architektonicznym, jak też wnikającym w inne dziedziny szeroko pojmowanej kultury i obyczajowości. Szerokie potraktowanie terminu „dom“ spowodowało bogaty przegląd różnych grup budowli, tworzących krajobraz polskiej architektury, plon twórczości całego tysiąclecia. Znalazły się tam dzieła ważne zarówno z uwagi na ich walory architektoniczne, jak i historyczną rolę, tworzoną przez niezwykłe osobistości lub wydarzenia. Obiektom wyróżniającym się swą wysoką rangą artystyczną towarzyszą te mniej okazałe, a także zwykłe domostwa, stanowiące ilustrację zjawisk ważnych kulturowo.

Książka wiedzie czytelnika od jaskiń i grodów, poprzez siedziby magnacki, świątyni różnych wyznań, domy robotnicze i dwory cadyków do najbardziej awangardowych domów prywatnych. Tak obszerny zakres tematyczny pozwolił na zasygnalizowanie barwnej wielokulturowości polskiego krajobrazu architektonicznego, a niekiedy wymusił otarcie się o jego wątki mało znane lub wręcz niechciane. Prezentację kończą obecnie realizowane budynki wysokościowe, które od kilku lat coraz częściej pojawiają się w krajobrazie polskich miast.

Spis treści:
1.  Wstęp
2.  Dom, pierwsze schronienie człowieka
3.  Domy władzy
3.1.  Próba definicji
3.2.  Sejm
3.3.  Początki zamków i ich rozwój
3.4.  Ratusze
3.5.  Pierwsze domy murowane
3.6.  Wawel polski i niemiecki
3.7.  Zamki Jury Krakowsko-Częstochowskiej
3.8.  Ruiny zamków
3.9.  Domy arystokracji
3.10 Zamek prezydencki
3.11. Pałace
4.  Dom pod miastem – villa rustica
5.  Dwory - „domy pańskie“
6.  Dom wiejski
7.  Domy miejskie
8.  Domy polskich Żydów
9.  Domy góralskie – styl zakopiański
10. Osiedla robotnicze obok fabrykanckich pałaców
11. Domy okresu międzywojennego
12. Polskie domy w latach okupacji
13. Domy PRL- u 1945-1989
13.1. Domy miejskie PRL-u
13.2. Domy wiejskie PRL-u
13.3. Domy kultury PRL-u
14. Domy sztuki, polskiej historii i kultury
15. Domy inne
15.1. Klasztory
15.2. Domy towarzystw
15.3. Hotel – dom zmieniający mieszkańców
15.4. Domy opieki, domy dla bezdomnych, szpitale i sanatoria
15.5. Więzienia
15.6. Koszary
15.7. Domy wędrowne
15.8. Domy publiczne – domy rozpusty
16. Inne domy władzy – pałace totalitaryzmu
16.1. Dom Partii
16.2. Pałac Kultury i Nauki
17. Domy ostatniego pobytu
17.1.  Krakowskie kopce
17.2.  Królewskie krypty na Wawelu
17.3.  Mauzoleum Piastów Śląskich w Krzeszowie
17.4.  Pompa funebris
17.5.  Na Pęksowym Brzyzku
17.6.  Cmentarz Powązkowski w Warszawie
17.7.  Cmentarz Rakowski w Krakowie
17.8.  Krypta Zasłużonych na Skałce
17.9.  Groby paryskie
17.10. Kirkuty
17.11. Cmentarze prawosławne
18. Polskie domy boże
18.1. Kościoły katolickie
18.2. Cerkwie
18.3. Synagogi
18.4. Meczety
19. Domy utracone
20. Dokąd zmierzasz polski domu?
Literatura
Indeks nazwisk
Indeks miejscowości i obiektów