Dom tekstylny Weichmanna w Gliwicach. Nieznane dzieło Ericha Mendelsohna

Oprawa: miękka, Stron: 76, Format: B-5, ilustracje czarno-białe w części katalogowej, zakończenie w językach niemieckim i angielskim, wyd. I. 1994 r. 

 

Monografia dzieła jakim jest dom tekstylny Weichmanna (Seidenhaus Weichmann) autorstwa znanego architekta Ericha Mendelsohna. Celem pracy jest poznanie tego dzieła poprzez wszechstronne spojrzenie na ten projekt. Ukazuje budowlę zrodzoną w starciu pozornie przeciwstawnych tendencji ekspresjonizmu i funkcjonalizmu - architekturę czerpiąca z tradycji awangardy przeszłości i fascynacji współczesnością.

 

Spis treści:
Wstęp
Rozdział I
Seidenhaus Weichmann w Gliwicach - stan badań, opis, historia

Rozdział II
Układ urbanistyczny Gliwic w XIX i na początku XX wieku
Zarys rozwoju

Rozdział III
Rozwój urbanistyczny Gliwic po 1918 roku. Miejsce Seidenhaus Weichmann w zmieniającym się krajobrazie miasta i ulicy Wilhelmstrasse

Rozdział IV
Rola i znaczenie Seidenhaus Weichmann w Gliwicach w rozwoju architektury domów towarowych Ericha Mendelsohna. Wybrane założenia teorii architektury E. Mendelsohna

Rozdział V
W poszukiwaniu tożsamości artystycznej- między ekspresjonizmem a funkcjonalizmem 

Rozdział VI
Seidenhaus Weichmann w oczach współczesnych. Zagadnienie recepcji architektury E. Mendelsohna na przykładzie sklepu tekstylnego w Gliwicach
Zakończenie
Bibliografia
Summary
Zusammenfassung
Katalog ilustracji