Dwory Polskie w Wielkiem Księstwie Poznańskiem

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Graf_ika
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
  • 89,00 zł

Oprawa: twarda, skóropodobna

Format: 35,1x24,3 cm

Stron: 42 (opis 228 dworów), 123 str. (fotografie siedzib ziemianskich), Warszawa 2008 r., przedruk metodą fotooffsetową

Przedstawiamy Państwu naszą kolejną pozycję, reprint wydanego w 1912 roku albumu Leonarda Durczykiewicza pt. "Dwory Polskie w Wielkiem Księstwie Poznańskiem". 

Sam Autor najlepiej wprowadzi nas w świat sprzed wieków, który przedstawia w albumie:
"Podróżując wiele po Księstwie zauważyłem, że pamiątki nasze " dwory i dworki szlacheckie " owe świadki dawnej świetności, z dniem każdym uszczuplają się już to przez przebudowywania historycznych siedzib naszych przodków, już to przez rozbieranie i stawianie nowych. Czy pozostały, choćby tylko na papierze, podobizny wszystkich owych dawnych zabytków naszego budownictwa " nie wiem. Tu i owdzie tylko spotkałem pomiędzy obywatelstwem ziemskim takich, którzy owe podobizny dworów polskich z wielką troskliwością zbierają i jako cenną rzecz przechowują.

Ponieważ, o ile wiem, nie mamy dotąd osobnego dzieła, któreby zawierało podobizny pamiątek naszych, przeto powziąłem zamiar zebrać i wydać fotografie dworów polskich. Większej chęci i odwagi do tego dodało mi prawo o wywłaszczeniu, przez które owe pamiątki poważnie zostały zagrożone.

Opisy dworów polegają na dokumentach grodzkich, książkach kościelnych oraz na łaskawie przez Szanownych PP. Właścicieli przysłanych mi podkładkach, pamiętnikach i innych opisach.

Nie moją rzeczą sądzić, czy wywiązałem się dobrze z zadania podjętego, myślę jednak, że lepiej zacząć i zrobić coś, niż czekać, zbierać przez lata całe i" ostatecznie nie zrobic nic"