Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Elementy dynamiki budowli w zadaniach

Autor: Ryszard Skarżyński, Sławomir Labocha
Dostępność:
Nakład wyczerpany

Okładka: miękka, Stron: 96, skrypt , 2001 r., Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej

Ze wstępu: " Skrypt niniejszy stanowi pomoc w nauczaniu mechaniki budowli i jest przemaczony dla stentów szóstego semestru kierunku Budownictwo. Jego skromny zakres tematyczny jest związany z problematyką omawianą w ramach około dwziestogodzinnego wykładu. Obejmuje ona tylko "małe drgania" układów liniowo sprężystych, poruszając jedynie te zagadnienia, które inżynier budownictwa może napotkać w swej praktyce zawodowej.

Zasadnicza część skryptu, której przypisano tytuł "elementy dynamiki budowli", poprzedzona jest grupą zadań z dynamiki ogólnej. Ich rozwiązanie przypomni Czytelnikowi o tym, że dynamika budowli jest wszakże tylko rozwinięciem i aplikacją podstawowych aksjomatów sformułowanych w pierwotnej formie przez Izaaka Newtona. Rola pierwszej części skryptu polega więc na tym, by zachęcić Czytelnika do gruntownego przypomnienia sobie pojęć i zasad, z którymi zapomał się, ucząc się mechaniki teoretycznej."

Książka tańsza niż ksero!!!

Spis treści:
Wstęp

Część pierwsza: Dynamika ogólna
Dynamika punktu materialnego
1. Ruch punktu materialnego po płaszczyźnie
2. Ruch względny punktu materialnego
Dynamika układu punktów materialnych
3. Zachowanie ruchu środka masy, pęd i kręt
4. Energia mechaniczna i jej formy, zasady zachowania i równoważności
5. Zasada d'Alemberta - elementy kinetostatyki
6. Dynamika brył nieodkształcalnych

Część druga: Podstawy dynamiki budowli
7. Drgania swobodne układów zachowawczych o jednym stopniu swobody
8. Wpływ tłumienia według modelu reologicznego Kelvina-Voigta
9. Drgania wymuszone, tłumione układów o jednym stopniu swobody
10. Drgania wymuszone, tłumione układów o masie rozłożonej
11. Drgania układów dyskretnych
12. Drgania poprzeczne prętów i płyt
13. Drgania podłużne pręta
14. Drgania belek ciągłych i ram - metoda przemieszczeń
15. Metody mechaniki analitycznej i ich zastosowanie
15.1. Równania Lagrange'a drugiego rodzaju
15.2. Przekształcenie Laplace'a

Literatura uzupełniająca