Elementy etyki w zawodzie architekta

  • 20,00 zł

ISBN 978-83-7143-207-0

Oprawa: miękka, Format: 24x20,5 cm, Stron: 94, 2006 r., kilkanaście fotografii czarno-białych

W książce określono miejsce etyki wśród dyscyplin filozoficznych i omówiono teorię samej etyki (czyli tak zwaną metaetykę). Wskazano na podstawowe sposoby rozumienia i uprawiania tej dyscypliny oraz podstawowe kryteria uzasadnień etycznych. W zwięzły sposób przedstawiono kilka podstawowych pojęć etycznych, takich jak norma, sumienie, cnota, wartość, a także wybrane stanowiska i systemy etyczne wypracowane w kręgu cywilizacji europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem filozofii starożytnej Grecji. Następnie omówiono kwestię szczegółową, czyli problematykę etyki zawodowej, i zamieszczono komentarz do kodeksów etyki zawodowej architektów w Polsce. W końcowej części książki załączono kluczowe kodyfikacje etyki zawodowej i wybrane normy prawne, ściśle związane z etycznym wymiarem pracy architekta i urbanisty. Wśród nich czytelnik odnajdzie między innymi: kodeks etyki zawodowej architektów, zasady etyki zawodu architekta oraz wybrane fragmenty prawa autorskiego.

Spis treści:
Wstęp
1. Moralność a etyka
2. Przegląd stanowisk metaetycznych
Podejścia badawcze
Typy uzasadnień etycznych
Emotywizm
Intuicjonizm
Naturalizm
Istota powinności moralnej
Eajmonizm
Deontonomizm
Personalizm

3. Podstawowe pojęcia etyczne
Norma moralna a prawo
Czyn moralny
Sumienie
Cnota (dzielność)
Wartość

4. Przegląd wybranych stanowisk etycznych
Starotyfna etyka kodeksowa
Sokrates
Platon
Arystoteles
Cynizm
Epikureizm
Stoicyzm
Sceptycyzm
Tomasz z Akwinu
Immanuel Kant
Utylitaryzm
Personalizm
Zygmunt Bauman

5. Etyka zawodowa
Argumenty przeciwników etyki zawodowej
Argumenty zwolenników etyki zawodowej
Stanowisko umiarkowane w sporze o etykę zawodową
Deontologia zawodowa a prawo
Etyka pracownika nauki
Zasady etyczne architektów
Kodeks etyki opracowany przez Izbę Architektów
Zasady etyki opracowane przez Stowarzyszenia Architektów Polskich
Zakończenie
Dodatek. Zbiór dokumentów
Zalecana literatura
Bibliografia