Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym

Wydawnictwo: Arkady
Autor: Zdzisław Mączeński
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
99,00 zł

ISBN 978-83-213-9666-5

Okładka: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 536,  Rok wydania 2008 [dodruk cyfrowy 2014]

Reprint "Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym" bez zmian i poprawek. Pierwsze wydanie tej książki ukazało się w 1956 roku. Książka daje wnikliwy przegląd najważniejszych elementów i detali architektonicznych, jej genezy funkcjonalnej i konstrukcyjnej oraz rozwoju aż do czasów obecnych. Autor podaje w swej pracy zwięzłe, lecz charakterystyczne wiadomości dotyczące wielu mistrzów architektury oraz sposobów rozwiązywania różnych elementów w obiektach przez nich stworzonych. Książa zawiera ponad 1000 ilustracji elementów i detali w najciekawszych bowlach świata.

Ze wstępu
Jednym z głównych zadań bownictwa jest utworzenie zamkniętej przestrzeni zwanej bynkiem, w celu zabezpieczenia człowieka przed wpływami atmosferycznymi i ochrony przed napaścią. Bynek składający się z pionowych ścian, poziomego stropu i podłogi oraz nachylonego dachu stanowi bryłę, która może być, podobnie jak bryła geometryczna, bardzo prosta albo mniej lub więcej złożona przez zestawienie w jedną całość kilku brył. Najstarsze bynki Egiptu, Asyrii, Persji, Grecji i Rzymu, bez względu na przeznaczenie, były w bryle bardzo proste (świątynie, megarony, nawet cyrki jak Colosseum), rzadziej złożone (wschodnie pałace i świątynie tarasowe); natomiast bynki naszej ery są niejednokrotnie bardzo skomplikowane.

 

Bynek w kształcie surowej bryły, odpowiadający tylko technicznym i praktycznym wymaganiom, występował rzadko, gdyż nawet społeczeństwa żyjące na bardzo niskim poziomie kulturalnym starały się nadać mu wygląd odpowiadający wrodzonemu każdemu człowiekowi pragnieniu piękna. To wzbogacenie wyglądu bynku odbywało się w drodze przekształcania form konstrukcyjnych - temu bynkowi właściwych, a mających początek w użytkowej i technicznej celowości - w formy architektoniczno-zdobnicze przez akcentowanie ich wyrazu plastycznego. Ściana wykonana z jakiegokolwiek materiału: drewna, gliny, kamienia, stanowiąca podstawowy element konstrukcyjny bynku, przez odpowiednią obróbkę i sposób wykonania może być przekształcona w element plastycznie wzbogacony. Kolumny, powstałe z przekształcenia słupów, łączone są zgodnie z prawidłami statyki w kolumnady i arkadowania. Obok nich okna, drzwi, dachy, belwedery, parapety, balustrady, frontony, attyki, lukarny, kominy, schody, balkony, wykusze, loggie - na zewnątrz bowli, a sklepienia, stropy, witraże, wszelkiego rodzaju okładziny (tynkowe, kamienne, ceramiczne, mozaikowe, drewniane, tkane, skórzane i papierowe), posadzki, kominki, piece - wewnątrz bynku stanowią grupę elementów powstałą stopniowo w miarę rozwijania się kultury materialnej. Biorą one czynny ział zarówno w zewnętrznym kształtowaniu bryły bynku pod względem konstrukcyjnym i plastycznym, jak i w przyozdabianiu wnętrz. Elementy objęte tą grupą potocznie nazywamy detalem architektonicznym.


Detale architektoniczne nie powstały ani nagle, ani równocześnie, ani w jednym miejscu, ani też nie zostały wymyślone przez jednego człowieka. Jedne z nich wiążą się z najstarszymi cywilizacjami Azji i Afryki, inne z młodszymi Europy. To samo zadanie stworzenia zamkniętej przestrzeni stale się powtarzające - inne w zależności od miejsca, czasu, środowiska, ustroju społecznego i politycznego, tworzywa, warunków technicznych - było i jest rozwiązywane w różny sposób wzbogacając lzkość coraz to innymi osiągnięciami architektonicznymi. Proces powstawania detalu przez nadanie konstrukcji specjalnego, właściwego jej wyrazu, zależnego od spełnianej przez nią funkcji, jest powolny. Tylko czasem dzięki szczególnym uzdolnieniom twórczym wybitnych jednostek, forma konstrukcji osiąga stosunkowo szybko wysoki poziom architektonicznej doskonałości. Osiągnięcie to stanowi wzór do naśladowania, nie jest. jednak rozwiązaniem ostatecznym, kanonem, który by nie mógł ulegać dalszym przekształceniom w zależności od zmieniających się warunków.

 

Spis treści:
Wstęp

Rozdział I.  Ściany masywne
Materiał i faktura
Gzymsy
Ryzality
Lizeny i przypory

Rozdział II.  Ściany ażurowe
Słupy, filary, anty, pilastry
Kolumny
Piedestały
Porządki
Kolumnady i portyki

Rozdział III. Otwory w ścianach
Arkady
Portale
Okna

Rozdział IV.  Specjalne elementy plastyczne ścian
Balkony
Parapety i balustrady
Wykusze
Nisze
Loggie

Rozdział V.  Zwieńczenie bynku
Dachy
Frontony i szczyty
Attyki
Kominy
Lukarny
Belwedery

Rozdział VI. Sklepienia i stropy
Sklepienia
Stropy

Rozdział VII. Schody

Rozdział VIII. Okładziny i powłoki ścienne
Wyprawy
Majolika
Marmury
Mozaika szklana
Boazerie
Tkaniny
Obicia skórzane
Tapety

Rozdział IX. Posadzki

Rozdział X. Kominki i piece
Kominki
Piece

Rozdział XI. Zamknięcie otworów
Drzwi
Kraty
Witraże

Zakończenie

Bibliografia

Skorowidz ilustracji

Indeks fotografików