Elewacje budynków biurowych. Funkcja, forma, percepcja

Oprawa: miękka, Format: 21x29,5 cm, Stron: 152,  2006 r., fotografie kolorowe

Elewacje - to zewnętrzne ściany budynku wraz ze wszystkimi występującymi na nich elementami. Są one integralną częścią bryły architektonicznej. To właśnie proporcje, horyzontalny lub wertykalny układ bryły, sposób jej zwieńczenia, a także uskoki, ryzality, podcięcia bują ich ogólną sylwetę. Ich rola jest często niedoceniana, chociaż stanowią jeden z najważniejszych elementów budynku, oceniany przez najszerszy krąg odbiorców ~ użytkowników samego obiektu, ale także przypadkowych przechodniów czy turystów.

Celem publikacji jest zwrócenie uwagi na złożoność zagadnień związanych z funkcją, formą i percepcją elewacji, ze szczególnym uwzględnieniem architektury biurowej. W pracy wyszczególniono zasadnicze funkcje ścian zewnętrznych, takie jak: zabezpieczająco - osłaniająca, informacyjna, estetyczna. Dużo miejsca poświęcono również formie elewacji budynku biurowego, w tym zagadnieniom rytmów, symetrii i kompozycji. Osobny rozdział traktuje o postrzeganiu fasady. W książce omówiono także przeprowadzone wcześniej badania dotyczące funkcji, formy i sposobu postrzegania elewacji budynków biurowych na przykładzie jednego z warszawskich biurowców oraz badania jakości informacyjnej wybranych obiektów biurowych w Katowicach.

Spis treści:
1. Wprowadzenie
1.1. Definicje, stan badań, uzasadnienie wyboru tematu, Beata Komar, Joanna Tymkiewicz
1.2. Obiekty biurowe w aspektach przemian funkcji i formy elewacji, Beata Komar, Joanna Tymkiewicz


2. Postrzeganie obiektu architektonicznego
2.1. Możliwości odbioru elewacji obiektu architektonicznego w procesie postrzegania, Beata Komar
2.2. Pojęcie kąta środkowego, Beata Komar
2.3. Skala obiektu architektonicznego w procesie postrzegania, Beata Komar
2.4. Odbiór wizualny obiektu biurowego przez pracowników i klientów, Beata Komar


3. Funkcje elewacji budynku biurowego
3.1. Podstawowe rodzaje funkcji elewacji oraz metody ich badania, Joanna Tymkiewicz
3.2. Funkcja zabezpieczająco - osłaniająca współczesnych elewacji,Joanna Tymkiewicz
3.2.1. Zachowanie i pozyskiwanie energii,Joanna Tymkiewicz
3.2.2. Ochrona i kształtowanie środowiska wewnętrznego,Joanna Tymkiewicz
3.2.3. Doświetlenie i funkcjonalność wnętrz, Joanna Tymkiewicz
3.3. Elementy bujące funkcję informacyjną elewacji, Joanna Tymkiewicz
3.3.1. Informacja o funkcji obiektu, Joanna Tymkiewicz
3.3.2. Treści emocjonalne - konotacje i symbolika elewacji, Joanna Tymkiewicz
3.3 .3. Prestiż i status budynku , Joanna Tymkiewicz
3.3.4. Przynależność obiektu do danego kręgu kulturowego, Joanna Tymkiewicz
3.3.5. Czas powstania obiektu, Joanna Tymkiewicz
3.4. Elementy kształtujące funkcję estetyczną elewacji, Joanna Tymkiewicz
3.4.1.Materiały elewacyjne, Joanna Tymkiewicz
3.4.2. Barwa w kompozycji elewacji, Joanna Tymkiewicz, Beata Komar
3.4.3. Helioplastyka i oświetlenie nocne elewacji, Joanna Tymkiewicz


4. Forma elewacji na przykładzie budynków biurowych
4.1. Podstawowe definicje i właściwości formy architektonicznej, Joanna Tymkiewicz
4.2. Uwarunkowania projektu bryły i elewacji, Joanna Tymkiewicz
4.3. Forma elewacji a teoria, Joanna Tymkiewicz
4.4. Zasady rządzące kompozycją elewacji, Joanna Tymkiewicz
4.5. Uporządkowanie elewacji - rytmy, symetria i kierunkowość, Joanna Tymkiewicz
4.6. Kompozycja brył, Beata Komar 

5. Badania funkcji, formy i sposobu postrzegania elewacji budynków biurowych
5.1. Ocena funkcji elewacji - stium przypadku jednego z warszawskich biurowców. Wayfinding -odnajdywanie drogi do obiektu architektonicznego (biurowego), Beata Komar
5.2. Postrzeganie obiektu architektonicznego w sytuacji urbanistycznej,Beata Komar
5.2.1. Percepcja elewacji w dużej odległości od obiektu (sytuacja A), Beata Komar
5.2.2. Percepcja elewacji w średniej odległości od obiektu (sytuacja B), Beata Komar
5.2.3. Percepcja elewacji w bliskiej odległości od obiektu (sytuacja C), Beata Komar
5.3. Jakość informacyjna wybranych obiektów biurowych miasta Katowic, Beata Komar


6. Podsumowanie
6.1. Wnioski końcowe, Beata Komar, Joanna Tymkiewicz


7. Aneks
7.1. Przykłady badania formy i rozróżniania funkcji obiektów architektonicznych,Beata Komar
7.1.1. Badanie sondażowe, Beata Komar
7.1.2. Badanie ankietowe, Beata Komar
7.1.3. Analiza wyników ankiet (część I), Beata Komar
7.1.4. Analiza wyników ankiet (część II), Beata Komar
Literatura