Ewolucja form sprzętów do siedzenia

Oprawa: twarda, Format: 21x29,7 cm, Stron: 422, 2007 r., liczne grafiki i rysunki

Znaczenie sprzętów do siedzenia w kulturze materialnej, ich zróżnicowanie funkcjonalne, wieloznacznoœć i symbolika, ścisłe związki z architekturą budynków i wnętrz, możliwość adoptowania nowości technicznych i materiałowo-technologicznych, a przede wszystkim szczególne powiązania z ciałem użytkownika skłoniły autora do zainteresowania się tą grupą artefaktów, powszechnych w naszym otoczeniu. Adresatami opracowania sa projektanci wnętrz i wzornictwa przemysłowego, architekci, ergonomiści, stenci kierunków projektowych oraz inni odbiorcy zainteresowani problematyką powstawania i przemian formalnych różnego typu sprzętów do siedzenia.

Autor Jerzy Charytonowicz - prof. Nadzw., dr hab. inż. Arch.; kierownik Zakładu Architektury Wnętrz i Form Przemysłowych Wydziału Architektury PWr.; projektant architektury, wnętrz i form przemysłowych; autor opatentowanych systemów mebli laboratoryjnych i wielu publikacji dotyczących zastosowań ergonomii w architekturze; członek Polskiego Tow. Ergonomicznego - PTErg, członek Zarządu Głównego PTErg wiceprezes ZG PTErg,  prezes Zarządu Oddz. Dolnośl. PTErg, przewodniczący Komisji Ergonomii PAN oddz. W-w, członek Komitetu Erg. PAN, członek International Ergonomics Association, członek Psychophysiology in Ergonomics Techn. Group, członek SARP, organizator i przewodniczący stałej sesji autorskiej Human, Computer & Environment w ramach cyklicznej œwiatowej konferencji Human-Computer Interaction-HCI International.

Spis treści:
1. Wprowadzenie

2. Symbolika sprzętów do siedzenia
2.1. Krzesło jako symbol władzy 
2.2. Krzesło jako symbol statusu społecznego 
2.3. Krzesło jako symbol wygody 
2.4. Krzesło jako noœnik informacji 
2.5. Krzesło jako obiekt eksperymentów artystycznych 

3. Klasyfikacja sprzętów do siedzenia

4. Retrospektywny przegląd form sprzętów do siedzenia|
4.1. Początki rękodzieła i narodziny rzemiosła 
4.1.1. Prehistoryczne archetypy sprzętów do siedzenia 
4.1.2. Narodziny starożytnego rzemiosła meblarskiego 
4.1.2.1. Formy sprzętów egipskich 
4.1.2.2. Starożytne meblarstwo Bliskiego Wschodu 
4.1.2.3. Starożytne meblarstwo Dalekiego Wschodu 
4.1.2.4. Meblarstwo w starożytnej Grecji 
4.1.2.5. Formy mebli do siedzenia w starożytnym Rzymie 
4.2. Początki zorganizowanej produkcji rzemieœlniczej w okresie œredniowiecza 
4.2.1. Meblarstwo w okresie wczesnochrzeœcijańskim i bizantyjskim 
4.2.2. Sprzęty do siedzenia w okresie romańskim 
4.2.3. Sztuka meblarska w okresie gotyku 
4.3. Zorganizowana produkcja nowożytnego rzemiosła meblarskiego 
4.3.1. Renesansowe sprzęty do siedzenia 
4.3.2. Okres barokowej rewolucji ebenistycznej i dbałoœci o wygodę 
4.4. Początki produkcji maszynowej w meblarstwie 
4.4.1. Antyczne inspiracje klasycyzmu 
4.4.2. Postrewolucyjny styl dyrektoriatu jako wersja francuskiego klasycyzmu
4.4.3. Cesarski styl empire 
4.5. Początki produkcji przemysłowej w meblarstwie 
4.5.1. Mieszczański styl biedermeier 
4.5.2. Neostyle i eklektyzm 
4.5.3. Secesja jako nowy styl wieku maszyn 

5. Podsumowanie przeglądu formalnych przemian sprzętów do  siedzenia

6. Uwagi końcowe

Bibliografia
Streszczenie w języku angielskim
Indeks nazwisk