Gdańsk w perspektywie badań młodych naukowców

  • 49,00 zł 39,00 zł

ISBN: 978-83-7348-687-4

Oprawa miękka, Format cm, Stron 223, 2016 r.

Niniejsza monografia przedstawia wieloaspektowe podejście do przestrzeni Gdańska z perspektywy kobiet naukowców na początku swojej kariery badawczej. Elementem wspólnym wszystkich wątków podjętych w tym opracowaniu jest nawiązanie do środowiska zbudowanego, a tematy są ograniczone tylko i aż do miasta Gdańska. 

Celem publikacji jest pokazanie przestrzeni Gdańska w sposób interdyscyplinarny. W monografii podjęto dyskusję, jak kształt tej przestrzeni wpływa na jakość życia mieszkańców oraz na to, w jaki sposób miasto jest odbierane przez przyjezdnych. W publikacji opisano wybrane elementy historii Gdańska – od średniowiecza, przez czasy, kiedy miasto było członkiem Hanzy, i burzliwy wiek dwziesty, aż po teraźniejszość. Autorki wskazują również trendy i możliwe kierunki rozwoju oraz to, w jaki sposób mogą one wpłynąć na kształt przestrzeni miasta.

Istotne miejsce w niniejszej monografii zajmuje specyfika Gdańska związana z jego nadmorskim położeniem, hanzeatycką historią, tożsamością, ale także obecną rolą wody w mieście. Wątki badawcze skupiają się na istotnych elementach bujących miasto, takich jak tkanka urbanistyczna i opisana w wielu różnych aspektach przestrzeń publiczna.  

Monografia składa się z trzech uzupełniających się części. Autorki pierwszych czterech rozdziałów skupiają się na przestrzeni publicznej, w drugiej – na środowisku mieszkaniowym Gdańska. Ostatnia część publikacji dotyczy przestrzeni czasu wolnego w Gdańsku i rozpoczyna się analizą jej dostępności i jakości.  

Spis treści:

Wprowadzenie 

I. PRZESTRZENIE PUBLICZNE 

1. Przestrzenie publiczne Głównego Miasta. Marta Rusin

2. Centrum Gdańska w powieściach Güntera Grassa − opisy zgodne z wiedzą historyczną czy kcja literacka? Anna Kowalewska-Mróz

3. Rola przestrzeni publicznych w procesie umiastowiania oraz podnoszenia jakości życia w Gdańsku -Osowej. Weronika Dettla 

4. Security and safety in public spaces. Dorota Wiśniewska 

II. ŚRODOWISKO MIESZKANIOWE 

1. Architektura mieszkaniowa Wrzeszcza na przełomie wieków XIX I XX. Aurelia Bladowska

2. Nowe wysokościowce – stan obecny i wizja przyszłości. Alicja Stefańska 

III. PRZESTRZEŃ CZASU WOLNEGO 

1. Dostępność i jakość przestrzeni czasu wolnego. Anna Gralewska 

2. Gdańskie porty jachtowe – próba diagnozy problemów i przedstawienia perspektyw rozwoju. Katarzyna Rembarz 

3. Współczesna rola ogrodów zoologicznych w strukturze miasta. Daria Pawlaczyk 

Notki biograficzne