Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Geodezja II

Wydawnictwo: Geodpis
Autor: Andrzej Jagielski
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
54,00 zł

ISBN: 9788393692637

Oprawa: broszurowa, Format: B5, Stron: 537, 2020 r.

Jako lektura pomocnicza podręcznik jest dedykowany studentom wydziałów geodezyjnych wyższych uczelni technicznych i uczniom technikum geodezyjnego.

Wstęp:

Oddając do dyspozycji Czytelników czwarte wydanie podręcznika Geodezja II, starałem się uwzględnić zarówno wiadomości z zakresu klasycznej geodezji, jak również zmiany z zakresu nowych technik pomiarowych, przepisów prawnych i standardów aktualnie obowiązujących w geodezji i kartografii. Szczególnie radykalne zmiany, będące efektem wprowadzenia w życie ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (aktualny tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 177), nastąpiły w zakresie standardów technicznych. Z artykułu 35 tej ustawy wynika, że określone akty wykonawcze związane z informacjami przestrzennymi tracą prawomocność i są uznawane za uchylone od dnia 8 czerwca 2012 r. Dotyczy to szczególnie istotnych dla wcześniejszej praktyki geodezyjnej rozporządzeń, na mocy których instrukcje z serii O, G, K były obligatoryjnymi standardami technicznymi obowiązującymi w geodezji i kartografii.

W myśl kluczowej dla funkcjonowania zawodowego geodetów, wielokrotnie poprawianej ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 177) na podstawie zawartych w tekście ustawy delegacji, zamiast instrukcji jako standardy techniczne obowiązują odpowiednie rozporządzenia ministerialne. W porównaniu z wymaganiami instrukcji przepisy rozporządzeń wprowadzają wiele istotnych zmian. Z tego względu warto zalecić Czytelnikom pobranie na własny użytek z witryny „Internetowy System Aktów Prawnych” (http:/prawo.sejm.gov.pl) pełnych tekstów wyżej wspomnianych ustaw oraz rozporządzeń związanych tematycznie z omawianymi zagadnieniami.

Podręcznik Geodezja II składa się z szesnastu rozdziałów, z których część obejmuje podstawowe wiadomości z takich działów geodezji ogólnej jak: czynniki decydujące o jednolitości prac geodezyjnych na terenie Polski, kwestie związane ze szczegółowymi i pomiarowymi osnowami geodezyjnymi, począwszy od aktualnie stosowanych technologii ich zakładania, poprzez projektowanie, stabilizację punktów, pomiar i obliczenie. Głównie z myślą o nauczaniu w technikum geodezyjnym, gdzie rachunek wyrównawczy nie stanowi odrębnego przedmiotu, lecz jest połączony z geodezją, w podręczniku znalazł się rozdział dotyczący wyrównania obserwacji oraz rozdział poświęcony metodom obliczeń geodezyjnych, w którym niejako „odświeżyłem” nieco zapomniany w ostatnich latach, lecz dogodny do prowadzenia obliczeń geodezyjnych, rachunek krakowianowy, którego twórcą był profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Tadeusz Banachiewicz (1882-1954).

Trzecią grupę zagadnień ujętych w tej książce stanowią wiadomości dotyczące niwelacji trygonometrycznej i tachimetrii. Ostatnia część podręcznika została poświęcona mapom ze szczególnym uwzględnieniem wektorowej mapy zasadniczej, generowanej w systemie teleinformatycznym na podstawie założonych uprzednio baz danych. Pragnę w tym miejscu ponowić serdeczne podziękowania dla Pana Profesora Józefa Belucha z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie za życzliwą ocenę, cenne korekty i wskazówki dotyczące I wydania tego podręcznika, uwzględniane także w jego dalszych edycjach.