Geomorfologiczne uwarunkowania występowania naturalnych geologicznych barier izolacyjnych na wybranych obszarach Polski środkowej

  • 36,00 zł 18,00 zł

Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 192, 2009 r. , fotografie i rysunki barwne i czarno-białe

 
Prezentowana książka jest monografią wskazującą na prawidłowości występowania naturalnych geologicznych barier izolacyjnych. Autorka - wykorzystując wyniki wieloletnich prac prowadzonych na wybranych obszarach Niżu Polskiego (na Równinie Bielskiej, Wysoczyźnie Nidzickiej, w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich oraz w dolinie Wisły Środkowej) - wykazała istnienie związku pomiędzy zdolnościami do zatrzymywania zanieczyszczeń osadów powierzchniowych a genezą i układem form geomorfologicznych. Przedstawiła opracowaną przez siebie klasyfikację form geomorfologicznych uwzględniającą zdolności izolacyjne bujących je osadów oraz zaproponowała metodykę poszukiwania i wyznaczania stref występowania naturalnych geologicznych barier izolacyjnych na podstawie wydzielonych typów krajobrazu. Publikacja zawiera elementy koncepcyjne, faktograficzne i metodyczne, a liczne kolorowe rysunki, zdjęcia oraz mapy stanowią merytoryczne dopełnienie tekstu. Jest przeznaczona dla geologów oraz innych specjalistów zainteresowanych inżynierią i ochroną środowiska, a także planowaniem przestrzennym.
 
Spis treści:
1. Wstep
2. Cel badań
 
3. Metodyka badań
3.1. Badanie terenowe
3.2. Charakterystyka litogiczna osadów
3.3. Pojemnośc wymiany kationowej osadów (CEC)
3.4. Sorpcja metali ciężkich Cd i Pb
 
4. Morfogeneza badanych obszarów
4.1. Równina Bielska w rejonie Orli
4.2. Wysoczyzna Nidzicka (Wyniesienie Mławskie) w rejonie Grzebska i Janowa
4.3. Kraina Wielkich Jezior Mazurskich w rejonie Paprotek (na zachów od Orzysza)
4.4. Równina Kurpiowska w rejonie Zieleńca i Lesin Wielkich
4.5. Dolina Wisły Środkowej na odcinku od Annopola do Gołębia
 
5. Miąższość strefy aeracji badanych obszarów
 
6. Typy krajobrazu
6.1. Typ glacjalny I (Równina Bielska w rejonie Orli)
6.2. Typ glacjalny II (Wysoczyzna Nidzicka w rejonie Grzebska i Janowa)
6.3. Typ glacjalny III (Kraina Wielkich Jezior Mazurskich w rejonie Paprotek)
6.4. Typ sandrowy (Równina Kurpiowska w rejonie Zieleńca i Lesin Wielkich)
6.5. Typ doliny dojrzałej (Dolina Wisły Środkowej na odcinku od Annopola do Gołębia)
 
7. Wykształcenie litologiczne wydzielonych typów krajobrazu
 
8. Właściwości izolacyjne osadów bujących formy geomorfologiczne w wydzielonych typach krajobrazu
8.1. Charakterystyka wydzielonych typów litologicznych
8.2. Wodoprzepuszczalność osadów bujacych wydzielone formy geomerfologiczne
8.3. Pojemność wymiany kationowej osadów bujacych wydzielone formy geomorfologiczne
8.4. Sorpcja metali ciężkich Cd i Pb przez osady bujace wydzielone formy geomorfologiczne
8.5. Desorpcja Cd i Pb
 
9. Klasyfikacja izolacyjności i zdolności do zatrzymywania zanieczyszczeń form geomorfologicznych w wyznazconych typach krajobrazu
 
10. Modele budowy strefy przypowierzchniowej na potrzeby analiz geośrodowiskowych
 
11. Metodyka wyznaczania stref występowania naturalnych geologicznych barier izolacyjnych
 
12. Genetycznei geomorfologiczne uwarunkowania występowania naturalnych geologicznych barier izolacyjnych
 
13. Wnioski
Bibliografia
Summary
Rysunki
Fotografie
Załączniki (5)