Gmachy i wnętrza sejmowe w Polsce

  • 60,00 zł 30,00 zł

Oprawa: twarda, Format:  22x23,5cm, Stron: 244,  1998 r., 123 kolorowych i czarno-białych ilustracji, papier kredowy

Poza dwiema stolicami Polski - Krakowem i Warszawą - sejmy walne odbywały się w Grodnie, Piotrkowie, Toruniu, Radomiu, Sandomierzu i innych miastach. Miejscami ich obrad były zamki królewskie, a sale, w których się odbywały, miały okolicznościową dekorację artystyczną. W XIX w. sejmowano w rozmaitych budynkach, a czasem wznoszono specjalne gmachy parlamentarne, przy których projektach i dekoracji zatrniani byli najwybitniejsi polscy architekci i artyści. Historyczno-ikonograficzny przegląd tych budynków w ramach 500-letniej działalności sejmu polskiego jest tematem bardzo interesującej pracy pióra autorki licznych opracowań architektury reprezentacyjnej w Polsce i poza jej granicami.

Spis treści:
Wprowadzenie

Budowle i wnętrza sejmowe rzeczypospolitej szlacheckiej
Piotrków
Kraków
Warszawa
Grodno
Gmachy i wnętrza parlamentów polskich w xXIX wieku
Zamek Królewski w Warszawie 1796-1831
Gmach sejmu krajowego galicyjskiego we Lwowie
Parlamenty Polski odrodzonej
Budynki sejmowe w Warszawie 1918-1939
Siedziba sejmu śląskiego w Katowicach
Budynki i wnętrza parlamentu po drugiej wojnie światowej
Projekty sejmowe Macieja Nowickiego
Powojenna odbudowa i nowe budynki sejmowe
Zakończenie
Summary
Bibliografia (wybór)
Spis ilustracji
Wykaz skrótów
Indeks osób