Historia budowania i planowania miast

Oprawa: , Format: B5, Stron: 442, 2012 r.

Praca profesora Janusza Słodczyka w przystępny, a jednocześnie atrakcyjny sposób przybliża czytelnikowi historię planowania miast od czasów najstarszych cywilizacji do XX wieku. Wraz z autorem możemy śledzić rozwój myśli urbanistycznej i główne nurty planowania miast na przestrzeni dziejów. Autor książka nie ogranicza się do historii urbanistyki europejskiej, prezentująca również formy miasta ukształtowane w Ameryce prekolumbijskiej, w Indiach, Chinach czy krajach islamskich. Korzystanie z pracy ułatwia bogaty materiał ilustracyjny. Książka zawiera ponad 300 rysunków i ponad 200 wykonanych przez autora fotografii.

W swojej recenzji profesor Andrzej Zborowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego zwraca uwagę, ze jest to podręcznik akademicki, którego istotnym walorem jest to, ze na tle historii urbanistyki światowej pokazuje tradycje planowania miast w Polsce, czego nie znajdziemy w podręcznikach wydanych na Zachodzie. 

Z kolei profesor Barbara Miszewska z Uniwersytetu Wrocławskiego podkreśla w recenzji, ze podręcznik jest bardzo rzetelny merytorycznie i niezwykle ułatwia stiowanie zagadnień związanych ze zmiennością koncepcji urbanistycznych na stiach geograficznych, urbanistycznych czy stiach dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego, powinien tez zainteresować socjologów miasta, historyków i stentów turystyki.


Spis treści:

Wstęp

Wprowadzenie
1. Miasta najstarszych cywilizacji
1.1. Historyczne procesy rozwoju miast 
1.2. Protomiasta 
1.3. Miasta na terenie Mezopotamii 
1.4. Ooerodki miejskie starożytnego Egiptu 
1.5. Miasta cywilizacji doliny Indusu 

 

2. Miasta w czasach starożytnych
2.1. Cywilizacja egejska
2.2. Planowanie miast w starożytnej Grecji 
2.3. Rozwój i planowanie miast na obszarze imperium rzymskiego


3. Miasta średniowieczne

3.1. Upadek i odradzanie się miast w okresie średniowiecza

3.2. Ogólne uwagi dotyczące lokalizacji oraz kształtowania się układów przestrzennych miast w średniowieczu

3.3. Miasta pochodzące z czasów rzymskich

3.4. Miasta rozwijające się przy zamkach i klasztorach

3.5. Miasta nowe – budowane według określonej koncepcji

3.6. Kształtowanie się układów przestrzennych średniowiecznych miast w Polsce

 

4. Miasta islamskie
4.1. Powstanie i rozprzestrzenianie się islamu

4.2. Forma pierwszych ośrodków miejskich w świecie islamu

4.3. Przekształcenia miast na terytoriach podbitych przez Arabów

4.4. Struktura tradycyjnego miasta islamskiego

 

5. Koncepcje miasta i rozbudowa ooerodków miejskich w czasach renesansu

5.1. Miasto idealne – teoretyczne koncepcje miasta w czasach renesansu

5.2. Miasto twierdza – podporządkowanie formy miasta funkcji obronnej

5.3. Realizacje oparte na teoretycznych koncepcjach miasta idealnego

5.4. Renesansowe przebudowy miast istniejących
5.5. Renesansowe plany miast w Polsce

 

6. Tradycje planowania i budowy miast na obszarze Iberoameryki 

6.1. Miasta cywilizacji prekolumbijskich

6.1.1. Najważniejsze cywilizacje miejskie Ameryki prekolumbijskiej

6.1.2. Cywilizacje miejskie Mezoameryki

6.1.3. Ooerodki miejskie w rejonie Andów Północnych i Środkowych

6.2. Planowanie i budowa miast na terenie hiszpañskich i portugalskich kolonii w Ameryce

6.3. Portugalska kolonizacja Brazylii

 

7. Planowanie miast w XVII i XVIII wieku – miasto barokowe i klasycystyczne

7.1. Cechy barokowego planu miasta

7.2. Włochy – początek baroku w urbanistyce

7.3. Rozkwit urbanistyki francuskiej w dobie baroku i klasycyzmu

7.4. Angielskie projekty urbanistyczne z XVII i XVIII wieku

7.5. Barokowe plany w Niemczech i Austrii – Berlin, Karlsruhe, Wiedeń

7.6. Budowa i przekształcenia innych ośrodków europejskich – Sankt Petersburg, Amsterdam, Lizbona 

7.7. Barokowe i klasycystyczne projekty w miastach Polski

 

8. Tradycje planowania i budowy miast na obecnym terenie. Stanów Zjednoczonych i Kanady (od XVI do XIX wieku)

8.1. Osadnictwo hiszpańskie

8.2. Osadnictwo francuskie – miasta Nowej Francji

8.3. Początki osadnictwa angielskiego

8.4. Przykłady planowania miast na terenie Stanów Zjednoczonych w XVII i XVIII wieku

 

9. Miasta tradycyjne i miasta kolonialne w wybranych regionach Azji oraz w krajach arabskich Afryki Północnej

9.1. Tradycje budowy miast w Chinach i Japonii 

9.2. Tradycje rozwoju miast i miasta kolonialne w Azji Połniowo -Wschodniej

9.3. Miasta tradycyjne i miasta kolonialne na subkontynencie indyjskim

9.4. Europejskie dzielnice miasta islamskiego

 

10. Planowanie i rozwój miast w XIX wieku 

10.1. Przeobrażenia miast jako rezultat rewolucji przemysłowej

10.2. Forma miasta w koncepcjach reform społecznych z pierwszej połowy XIX wieku

10.3. Projekty przebudowy i rozbudowy miast europejskich w drugiej połowie XIX wieku

10.4. Nowe idee i podejścia w planowaniu miast pod koniec XIX wieku

10.5. Miasta przemysłowe na terenie Polski

 

11. Planowanie miast w XX wieku

11.1. Uwarunkowania, w których kształtowały się nowe koncepcje miasta w Europie i w Stanach Zjednoczonych na przełomie XIX i XX wieku

11.2. Modele miast z przełomu XIX i XX wieku

11.3. Rozwój planowania miast na początku XX wieku

11.4. Koncepcje urbanistyczne z okresu międzywojennego

11.5. Koncepcje urbanistyczne realizowane w Polsce w okresie do drugiej wojny światowej

11.6. Planowanie miast po drugiej wojnie światowej

11.7. Planowanie miast w Polsce po drugiej wojnie światowej 

11.8. Planowanie miast wobec procesów urbanizacji w drugiej połowie XX wieku 

Bibliografia