Historia i struktura ogrodu rodzinnego

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: SGGW
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
  • 35,00 zł

ISBN 978-83-7583-414-7

Oprawa: miękka lakierowana, Format: B5, Stron: 144, 2013 r.

Do chronologicznego przeglądu historii sztuki ogrodu rodzinnego zostały dodane najnowsze, zaobserwowane przeze mnie wątki, obecne w realizacjach ogrodów pokazowych współczesnych projektantów, prezentowanych na kształtujących trendy wystawach i konkursach. Przybyło parę nowych ilustracji. 

Położyłam też większy nacisk na rodzaje i gatunki roślin tworzących wizerunek ogrodów rodzinnych na przestrzeni stuleci, biorąc pod uwagę specyfikę polskiego krajobrazu i polskiej historii ogrodów. Mocno rozszerzony został rozdział o XIX-wiecznej rewolucji w koncepcji szaty roślinnej ogrodu, zapoczątkowanej przez przesłanie ,,Dzikiego ogrodu” Williama Robinsona, ze względu na stałą jego obecność w dzisiejszych, nawet najnowszych realizacjach. Rosnąca popularność ogrodów przydomowych w Polsce, stanowiąca wyzwanie dla projektantów, jak również inwestorów, skłoniła mnie do zamieszczenia algorytmu projektowania ogrodu rodzinnego, uwzględniającego zarówno potrzeby urządzania ogrodu przez właścicieli, związane z procesem zamieszkiwania i terytorialnością, jak i zasady budowania dobrej, pięknej przestrzeni przez architekta krajobrazu, zgodnie z regułami sztuki. Algorytm ten powstał jako jeden z wyników projektu „Ogród za oknem”, prowadzonego przeze mnie, przy pomocy koleżanek i kolegów z Katedry Sztuki Krajobrazu, od 2007 roku. Celem towarzyszących mu konferencji, warsztatów i publikacjil jest pogodzenie potrzeb egzystencjalnych użytkowników ogrodów z wiedzą i potrzebami twórczymi projektantów. Mam nadzieję, że razem z tą publikacją zapoczątkują one drogę do poprawy wizerunku polskich ogrodów rodzinnych, które bują przestrzeń społeczną i publiczną naszych osiedli oraz małych miasteczek.

Główne przesłanie książki pozostało jednak niezmienione. To nie jest zwykła historia ogrodów, opisująca ich kompozycję i uprawiane w nich rośliny. To spojrzenie na ogród - miejsce życia człowieka w dialogu z krajobrazem. Istotą ogrodu rodzinnego, w odróżnieniu od innych typów urządzanej zieleni, nie są rośliny komponowane na wydzielonym obszarze, a relacja człowieka z jego środowiskiem. Ogród w kraj obrazie tworzy żyjący w nim człowiek, nie ścieżki, grille i ozdobne krzewy. (Przedmowa do wydania II)
 
Spis treści:
Przedmowa do wydania drugiego  

HOMO HABITANS I RAJ UTRACONY – WSTĘP 

RODZINA – DOM – OGRÓD  
Rodzina  
Dom  
Ogród  
Siedlisko  

HISTORIA I EWOLUCJA FORMY OGRODU RODZINNEGO  
Struktura i funkcjonowanie domu rzymskiego  
Spuścizna średniowiecza – powstanie prywatnego ogrodu rodzinnego (hortus conclusus) 
Ogrody rodzinne w XV i XVI wieku w Europie – dom i ogród jako kompozycyjna całość  
Polskie ogrody rodzinne w XVI i XVII wieku  
Ogród dworski i fabrykancki. Przemiany funkcjonalne i formalne ogrodu rodzinnego w XVII–XIX wieku  
Ogrody dworskie w Polsce w XVIII i XIX wieku  
Powstanie ogrodu willowego (przydomowego) na początku XX wieku  
Moderniści i ogród funkcjonalny  
Ogród wiktoriański – prekursorzy formy  
Naturalistyczne ogrody edwardiańskie – synonim angielskiego ogrodu przydomowego 
Specyfika polskiego ogrodu willowego  
Powstanie ogródków działkowych  
Współczesne tendencje w projektowaniu ogrodów rodzinnych  
Postmodernizm – w ukłonie przed historią  
Ogród współczesny – jak krajobraz  
Nowy romantyzm – nowy pozytywizm  

STRUKTURA MIEJSCA – W DRODZE DO ODCZYTYWANIA ZNACZEŃ  
Strefy funkcjonalne ogrodu  
Część reprezentacyjna  
Część wypoczynkowa i użytkowa (tradycyjna użyteczność – sad)  
Strefa niezagospodarowana  
Repertuar form ogrodowych   
Dom i bynek  
Formy towarzyszące funkcji reprezentacyjnej (przedogródek – symetria i rytm)  
Formy towarzyszące części użytkowej i wypoczynkowej. Fenomen sadu i warzywnika  
Poza strefą użytkową i wypoczynkową  
Przestrzenie przenikania się stref (ogrodzenia, tarasy, wejścia)  
Wnętrza ogrodowe – uwagi ogólne  
Percepcja ogrodu a wielkość wnętrz  
Percepcja struktury roślin a konstytuowanie się wnętrz ogrodowych  
Fenomen wnętrz miniaturowych i tworzących się wokół centralnego elementu  
Kompozycja wnętrz w ogrodach  
Znaczenie i symbolika stref oraz elementów struktury  
Dom i jego znaczenie  
Przestrzeń wejściowa – symbolika i tradycja  
Znaczenie części użytkowej i wypoczynkowej  
Znaczenie części niezagospodarowanej  
Znaczenie przestrzeni przenikania  
Ogrodzenie jako granica terytorium między światem a ogrodem  
Przestrzenie przenikania się domu i ogrodu – symbolika i wartości  

WSPÓŁCZESNY OGRÓD RODZINNY  
Współczesny ogród rodzinny a wyjściowy model ogrodu willowego  
Model współczesnego ogrodu rodzinnego  
Projektowanie ogrodu rodzinnego – ogród strukturalny  

KILKA UWAG NA KONIEC  
Bibliografia