Idea jedności w architekturze

  • 30,00 zł

Okładka: miękka, foliowana, Format: 245 x 175 mm, Stron: 208, 1998 r., Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej

Przekonanie, że świat jest jednością uporządkowaną - a więc poznawalną - od zarania wieków, towarzyszy tym, którzy pragną budować własną rzeczywistość w zgodzie z naturą. Jak wpływ wywarły te poglądy na rozwój architektury? Czy zaznaczyły się w nurtach i zjawiskach marginalnych, czy może zostały w sposób głębszy niż jesteśmy skłonni przypuszczać w wielkich tradycjach kulturowych? Te i inne pytania stawia autorka ze świadomością, że ani nie znajdzie na nie bezdyskusyjnej odpowiedzi, ani też nie wyczerpie tematu. Nie wierząc w istnienie teorii ostatecznej uznaje jednak sens nieustających poszukiwań. I do nich zachęca...

Spis treści:
Od autorki  
Czas przesilenia 
Znaki czasu  
Między starym a nowym paradygmatem

Powrót do kosmogramu    
Tradycjajako odtwarzanie idealnego prawzorca
Wzorce operacyjne       
Wzorce użytkowe  

Reprodukcja i ewolucja 
Między chwilą a nieskończonością 
Reprodukcja i wschodnia doskonałość procesu
Ewolucja i zachodnia doskonałość struktury

Ordo ex chao  
Sprzężenie zwrotne         
Odwieczne prawo i doskonałość podporządkowania
Błysk oświecenia i doskonałość chwili
Logos i doskonałość zjednoczenia

Od architektury organicznej do ekorozwoju
Romantyzm i narodziny współczesności 
Rozbicie ideowej jedności świata       
Nurt romantyczny 
Nurt techno-logiczny
Nurt socjo-logiczny 

Od sztuki królewskiej do ekozofii
W poszukiwaniu Nowej Syntezy
Nurt symbolicznej odnowy świata
Nurt wspólnotowej odnowy świata

Współczesne pole sił 
Dwa bieguny
Polityka ekorozwoju
Ekozofia

Coda
W poszukiwaniu Teorii Wszystkiego
Ideogram architektury zintegrowanej ze środowiskiem
W stronę dwziestego pierwszego wieku

Przypisy 
Literatura 
Spis ilustracji 
Die Idee der Einheit in der Architektur
The Idea ofUnity in Architecture

Więcej książek Oficyny Wydawniczej Politechniki Wrocławskiej znajdziecie tutaj http://www.oficyna.pwr.wroc.pl