Ikonotheka t. 18/2005

  • 20,00 zł 10,00 zł

Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 179,  2005 r.

Publikacja naukowa. 18 numer czasopisma poświęcony jest przede wszystkim malarstwu sakralnemu średniowiecza: przedstawienia heretyków, Sąd Ostateczny, ikony Muzeum Narodowego w Warszawie, włoskie malarstwo XII i XIII-wieczne. Pisze sę także o inspiracji polskich budowli sakralnych sztuką gotycką.

Polecamy omówienie dyskusji toczonych w okresie międzywojennym nad polskim stylem narodowym i omówienie tekstu P. Masona na temat stereotypów poznawczych występujących u historyków sztuki z kręgu kultury zachodniej. Ciekawostką jest nigdy dotąd nie wydany tekst prof. Białostockiego - założyciela Ikonotheki - "Sztuka polska u progu socrealizmu".


Spis treści:
ARTYKUŁY
ALEKSANDRA SULIKOWSKA-GĄSKA Dwie ikony maryjne z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie. Na temat pojęcia ikony staroobrzędowej
JOANNA DOBKOWSKA-KUBACKA Przedstawienia heretyka w sztuce łacińskiego średniowiecza
MAGDALENA GÓRSKA Wizerunki Chrystusa pędzla Michelangela Palloniego
AGNIESZKA CHMIELEWSKA Spory o polską sztukę narodową i polski styl narodowy w okresie międzywojennym
FILIP BURNO Żelbetowe katedry dekady monumentalizmu. Odwołania do gotyku w polskiej architekturze sakralnej lat trzydziestych XX wieku

RECENZJE I OMÓWIENIA
Italian Panel Painting in the Duecento and Trecento, ed. Victor M. Schmidt, Yale University Press, New Haven and London 2002 (Grażyna Jurkowlaniec)
Ks. ZDZISŁAW KLIś ParuzJa. Przedstawienie Sapu Ostatecznego w sztuce średniowiecznej Europy Środkowej, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 1999 (Paweł Freus)
PETER MASON The Lives 0/ Images, Reaktion Books, London 2001 Uoanna Wasilewska-Dobkowska)

POLEMIKI
MICHAŁ HAAKE W(y)prowadzenie do hermeneutyki. O nowej ksiaj.ce Wojciecha Bałusa (W. Bałus, Figury losu, TWiAPN Universitas, Kraków 2002)
INEDITA
Sztuka polska u progu socrealizmu. Nieznany tekst Jana Białostockiego (Waldemar Baraniewski) / Jan Białostocki, O nowa, plastykę w Polsce. N Walny Zjazd Delegatów Zwia;zku Polskich Artystów Plastyków / Helena Krajewska, Uwagi do artykułu J. Białostockiego p.t. )) O nowa, plastykę w Polsce" / 155

WSPOMNIENIA
JERZY ADAM MlŁOBĘDZKI (1924-2003) (Marek Czapelski, Grażyna Jurkowlaniec)
ELŻBIETA GRABSKA-WALLIS (1930-2004) (Waldemar Baraniewski)