Ikonotheka t .19/2006

  • 20,00 zł 10,00 zł

Oprawa: miękka, Format: 16,5x23,5 cm, Stron: 253, 2006 r., zdjęcia czarno-białe i kolorowe

Dziewiętnasty numer "Ikonotheki", dedykowany profesorowi Piotrowi Skubiszewskiemu z okazji jego 75. urodzin, został opatrzony podtytułem "Artem quaevis alit terra" (Każda ziemia karmi sztukę). Tom otwiera bibliografia Piotra Skubiszewskiego za lata 1955-2006 oraz omówienie jego dorobku przez Rainera Kahsnitza. Dalej zebrano szesnaście artykułów tematycznie wiążących się z zainteresowaniami Jubilata, jednego z najwybitniejszych historyków sztuki i mediewistów, związanego wiele lat z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, a także z Centre d´Etes Supérieures de Civilisation Médiévale w Poitiers. Wśród autorów znaleźli się mediewiści z różnych krajów: Francji (Lucien-Jean Bord, Eric Palazzo, Robert Favreau, Francois Boespflug i Yolanta Zaluska), Niemiec (Victor H. Elbern, Peter K. Klein, Reiner Haussherr), Szwajcarii (Yves Christe) i Polski (Tadeusz Jurkowlaniec, Szczęsny Skibiński, Jerzy Gadomski, Ryszard Knapiński, Katarzyna Zalewska, Adam S. Laba, Jadwiga Kuczyńska, Grażyna Jurkowlaniec). Zgodnie z maksymą Erazma z Rotterdamu, wybrano jako tytuł tomu, poszczególne teksty dotyczą różnych krajów, które "karmiły sztukę" - Polski, Włoch, Hiszpanii, Niemiec i Francji.
 

Spis treści:
Foreword by the editor
Tabula gratulatoria 

Bibliografia prac Piotra Skubiszewskiego do 2006 roku (opracowała Joanna Sikorska) 


Rainer Kahsnitz

Piotr Skubiszewski zum funfundsiebzigsten Geburtstag 
 

Artykuły
Victor H. Elbern
Das Kastenportatile St. Ligers in Werden. Gestaltliche Tradition und uturgischer Bedeutungshorizont an einem fruhmittelalterlkhen Reliquiar  
 

Lucien-Jean Bord O.S.B.
L'abbaye Saint-Martin de Liguge a l'epoque carolingienne  
 

Eric Palazzo
Tradition antique et "modernite" dans les evangiles de Sainte-Croix de Poitiers (Poitiers, Mediatheque Francois-Mitterrand,ms. 17 [65])  

Peter K. Klein 
Eine Bildmetapher des Sieges Christi uber den Satan:Michael und der Drache im Beatus-Kodex aus Las Huelgas

Robert Favreau
Le tympan roman d' Armentia. Iconographie et epigraphie  
 

Tadeusz Jurkowlaniec
Nagrobki przedromańskie i romańskie w Polsce (II). Uzupełnienia inwentarza  


Yolanta Zaluska, Francois  Bcespflug

Les premiers portraits de saint Dominique. Pretres, eveques, moines et mendiants dans la Bible moralisee de Tolede (vers 1220-1234)  
 

Yves Christe
Prolegomenes a l ete de l'Evangelium de la Sainte-Chapelle  
 

Szczęsny Skibiński

Multum subtilis in arte architectoria 


Jerzy Gadomski

Jeszcze o konstrukcji i treści późnogotyckiego retabulum ołtarza głównego w katedrze na Wawelu


Ks. Ryszard Knapiński

Umęczony Chrystus w sarkofagu - czas wyprowadzić Jezusa ze stni 


Katarzyna Zalewska

Kwitnące łąki raju. Wyobrażenia krainy zbawionych w obrazach Sądu Ostatecznego Beato Angelico i jego naśladowców


Adam Laba

Późnośredniowieczny ołtarzyk z kościoła Mariackiego w Gdańsku i jego drzeworyty  


Jadwiga Kuczyńska

Późnogotycka monstrancja z lubelskiej fary św. Michała Archanioła  
 

Grażyna Jurkowlaniec
A Surprising Pair. The Tombstones of Cardinal Hosius and Cardinal Altemps' Son, Roberto, in the Basilica of Santa Maria in Trastevere in Rome  
 

Reiner Haussherr

Reflektionen uber biblische Historie in der Malerei der Malerei der fruhen Neuzeit