Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Iluminacja obiektów

Autor: Wojciech Żagan
Dostępność:

 Oprawa: twarda, Format: 21x27,5 cm, Stron: 222, 2003 r., liczne fotografie kolorowe, papier kredowy

W monografii omówiono teoretyczne podstawy iluminacji - kryteria wyboru obiektów, metody i zasady oświetlania, przedstawiono koncepcje tworzenia projektów oraz wybrane przykłady realizacji. Opisano używany sprzęt i przebieg procesu wizualizacji komputerowej. Zamieszczono liczne kolorowe ilustracje.

"Niewiele jest inżynierskich obszarów działalności naukowej i zawodowej, szczególnie w obrębie elektrotechniki, w których efektem są prace, mające wywoływać wrażenia estetyczne. Taką funkcję spełnia iluminacja obiektów - dziedzina wyrosła z  techniki świetlnej, a więc z elektrotechniki - w odniesieniu do obiektów budowlanych: zabytków, pomników, spełnia zatem służebną rolę wobec zagadnień leżących w obszarze zainteresowań architektury, historii sztuki, plastyki. Opis iluminacji obiektów stanowi zatem ogromne wyzwanie..." 

 

Spis treści:
OD AUTORA
SŁOWNICZEK PODSTAWOWYCH POJĘĆ
WSTĘP
Rozdział 1
PODSTAWY TEORETYCZNE ILUMINACJI OBIEKTÓW
    1.1. Planowanie iluminacji w miastach
    1.2. Kryteria wyboru obiektów iluminacji
    1.3. Cele iluminacji
    1.4. Metody iluminacji
    1.5. Metody tworzenia obrazu iluminowanego obiektu - środki wyrazu używane w iluminacji
    1.6. Tok projektowania
    1.7. Ilościowe zalecenia wymagań oświetleniowych
    1.8. Ogólne zasady iluminacji
    1.9. Szczegółowe zasady iluminacji
    1.10. Zagrożenia wynikające z błędnych rozwiązań iluminacji
Rozdział 2
OMÓWIENIE KONCEPCJI TWORZENIA PROJEKTÓW NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH ILUMINACJI OBIEKTÓW
    2.1. Dokumentacja projektowa iluminacji
    2.2. Iluminacja pomnika Mikołaja Kopernika i Pałacu Staszica w Warszawie
    2.3. Iluminacja gmachu Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
    2.4. Projekty iluminacji Pałacu Prezydenckiego w Warszawie
    2.5. Iluminacja gmachu Teatru Wielkiego w Warszawie
    2.6. Iluminacja Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej
    2.7. Iluminacja siedziby Zarządu Głównego Związku Artystów Scen Polskich
Rozdział 3
SPRZĘT OŚWIETLENIOWY STOSOWANY W ILUMINACJI OBIEKTÓW
    3.1. Podstawy geometryczne i fotometryczne konstrukcji iluminacyjnego sprzętu oświetleniowego
    3.2. Charakterystyki fotometryczne reflektorów i naświetlaczy iluminacyjnych
    3.3. Charakterystyczne rozwiązania konstrukcyjne iluminacyjnego sprzętu oświetleniowego
    3.4. Związek bryły fotometrycznej, wycelowania i pozycji reflektora z kształtem plamy świetlnej
    3.5. Źródła światła używane w iluminacji
    3.6. Klasy bezpieczeństwa elektrycznego reflektorów i naświetlaczy, szczelności i wytrzymałości na erzenia
Rozdział 4
WIZUALIZACJE KOMPUTEROWE ILUMINACJI OBIEKTÓW
    4.1. Wprowadzenie do problematyki symulacji komputerowej i wizualizacji oświetlenia
    4.2. Przebieg procesu wizualizacji
    4.3. Algorytmy wizualizacji oświetlenia
    4.4. Dokładność i użyteczność wizualizacji komputerowej oświetlenia
LITERATURA