Instalacje elektryczne na terenie budowy

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: ITB
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 24h
  • 63,00 zł

ISBN 978-83-249-8500-5

Oprawa: broszurowa, Format: 16,5x23,5 cm, Stron: 112, 2010 r.

 

Instrukcje 456/2010

 

Spis treści:

1. Wstęp

1.1. Wprowadzenie

1.2. Zakres opracowania

1.3. Terminologia

2. Organizacja bezpiecznej pracy

2.1. Instrukcja bezpiecznego wykonywania prac

2.2. Strefy niebezpieczne

2.3. Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi terenu budowy

i wznoszonych obiektów

3. Systemy zasilania terenu budowy w energię elektryczną

3.1. Wprowadzenie

3.2. Układy zasilania

4. Rozdział energii elektrycznej na terenie budowy

4.1. Schematy zasilania i rozdziału energii elektrycznej

4.2. Zasady budowy sieci zasilających teren budowy

5. Ochrona przed porażeniami elektrycznymi na terenie budowy

5.1. Wprowadzenie

5.2. Zasady ochrony technicznej

5.3. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa)

5.4. Ochrona przed dotykiem pośrednim (ochrona przy uszkodzeniu)

5.5. Równoczesna ochrona przeciwporażeniowa

5.6. System strefowej ochrony

6. Wymagania dotyczące uziemień i przewodów ochronnych

6.1. Wprowadzenie

6.2. Dopuszczalna wartość rezystancji uziemień odgromowych obiektów

budowlanych

6.3. Rodzaje i zasady doboru uziomów

6.4. Wymagania dotyczące uziemień i przewodów ochronnych

7. Rozdzielnice budowlane

7.1. Przegląd stosowanych rozdzielnic budowlanych

7.2. Charakterystyka rozdzielnic budowlanych

8. Charakterystyka zalecanych do stosowania urządzeń ochronnych

na terenie budowy

8.1. Urządzenia ochronne różnicowoprądowe

8.2. Instalacja szeregowa urządzeń ochronnych

8.3. System ochrony grupowej

8.4. Oznaczenia różnych typów wyłączników różnicowoprądowych

8.5. Zasady stosowania urządzeń różnicowoprądowych o znamionowym prądzie

różnicowym nie większym niż 30 mA

8.6. Wyłączniki instalacyjne nadmiarowe

8.7. Zabezpieczenia z zastosowaniem bezpieczników

9. Wymagania dotyczące oświetlenia terenu budowy

9.1. Aktualne wymagania dotyczące oświetlenia

9.2. Ogólne warunki oświetlenia

9.3. Oświetlenie terenu budowy i poszczególnych stanowisk roboczych

10. Eksploatacja urządzeń i instalacji elektroenergetycznych na terenie budowy

10.1. Wprowadzenie

10.2. Kontrole okresowe

10.3. Oświetlenie

11. Bibliografia

11.1. Akty prawne

11.2. Polskie Normy

11.3. Literatura