Instalacje zasilające urządzenia bezpieczeństwa pożarowego. Tom 2 Oprzewodowanie i urządzenia przeciwpożarowe

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: ITB
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
  • 36,75 zł

ISBN 978-83-249-8467-1

Oprawa: miękka,  Format: 17 x 24 mm, Stron: 182, 2016 r. 


Książka wydana przez Instytut Techniki Budowlanej.

Spis treści
Streszczenie ...................................................................................................... 5
Summary .......................................................................................................... 6
Najważniejsze terminy ....................................................................................... 7
Najważniejsze oznaczenia i skróty ................................................................... 23
1. Wprowadzenie ................................................................................................. 27
2. Zespoły kablowe .............................................................................................. 29
2.1. Zasady projektowania .............................................................................. 29
2.2. Mocowanie do podłoża .............................................................................. 37
3. Oprzewodowanie instalacji bezpieczeństwa ...................................................... 45
3.1. Zasady doboru przewodów zasilających urządzenia .................................. 45
3.2. Ochrona przeciwporażeniowa w czasie akcji gaśniczej i ewakuacji ............ 60
3.3. Podstawowe parametry przewodów, kabli i zespołów kablowych
zasilających urządzenia funkcjonujące w czasie pożaru ............................ 64
3.4. Nowa klasyfikacja ogniowa kabli i przewodów elektrycznych ..................... 69
3.5. Dobór wymaganego przekroju przewodu, ze względu na warunki
spadku napięcia i samoczynnego wyłączania zasilania podczas
zwarć w czasie pożaru .............................................................................. 72
4. Kluczowe urządzenia i instalacje ...................................................................... 75
4.1. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu ............................................................ 75
4.2. Instalacje oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego ..................................... 85
4.3. Zasilanie pompowni przeciwpożarowych ................................................... 98
4.4. Systemy alarmowania o pożarze ............................................................. 105
4.5. Instalacje elektryczne zasilające urządzenia do odprowadzania
dymu i ciepła ......................................................................................... 120
Podsumowanie .............................................................................................. 171
Bibliografia