Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Izolacyjność termiczna i nośność murowanych ścian zewnętrznych

Autor: praca zbiorowa
Dostępność:
Nakład wyczerpany

Okładka: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 196, 2011 r., fotografie i rysunki czarno-białe


Książka przeznaczona jest dla inżynierów budowlanych i architektów zajmujących się kształtowaniem ścian wewnętrznych i zewnętrznych, dla kadry inżynierskiej zatrnionej w wykonawstwie i nadzorze budowlanym, słuchaczy stiów podyplomowych z zakresu budownictwa energooszczędnego oraz stentów kierunków budownictwo i inżynieria środowiska.

Uwzględniono normy oraz normatywy techniczne i wykonawcze aktualne i obowiązujące w lipcu 2010 roku (PN-EN ISO 6946:1999, PN-B-02025: 2001 Eurokod 0, Eurokod 1 i Eurokod 6).

Spis treści:
Oznaczenia
Od autorów
1. Ściana zewnętrzna budynku
1.1. Funkcje ściany zewnętrznej
1.2. Charakterystyczne rozwiązania ścian zewnętrznych
Literatura
2. Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne ścian 
2.1. Materiały termoizolacyjne ścian
2.2. Materiały konstrukcyjne ścian
2.3. Rozwiązania ścian zewnętrznych
2.3.1. Systemy ocieplania zewnętrznych ścian budynków
2.3.2. Ściany szczelinowe
Literatura
3. Obliczenia cieplne
3.1. Wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej
3.2. Zasady wyznaczania współczynników przenikania ciepła według  normy PN-EN ISO 6946:2008
3.2.1. Zasady wyznaczania współczynników przenikania ciepła
3.2.2. Zasady wyznaczania całkowitego oporu cieplnego
3.3. Zasady wyznaczania współczynników przenikania ciepła według  normy PN-EN ISO 13370:2008
3.3.1. Wprowadzenie
3.3.2. Podłoga typu płyta na gruncie
3.3.3. Podłoga podniesiona
3.3.4. Podłog podziemi ogrzewanych
3.3.5. Podziemie nieogrzewane
3.4. Zasady sprawdzania możliwości kondensacji pary wodnej na wewnętrznej powierzchni przegród
3.4.1. Zasady sprawdzania według normy PN-EN ISO 13788:2003
3.4.2. Zasady sprawdzania według zaleceń rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2002 roku
3.5. Przykłady wyznaczania współczynnika przenikania ciepła dla różnych ścian
3.5.1. Ściana zewnętrzna stykająca się z powietrzem zewnętrznym - ściana trójwartstwowa (ti>16C) w budynku jednorodzinnym
3.5.2. Ściana zewnętrzna stykająca się z powietrzem zewnętrznym - ściana dwuwarstwowa (ti>16C) w budynku jednorodzinnym
3.5.3. Ściana zewnętrzna stykająca się z powietrzem - ściana dwuwarstwowa (ti>16C) w budynku jednorodzinnym
3.5.4. Ściana pomiędzy pomieszczeniem nieogrzewanym a ogrzewanym w budynku jednorodzinnym
3.5.5. Ściana zewnętrzna tzw. domu kanadyjskiego (ti>16C)
3.6. Wyznaczanie współczynników przenikania ciepła dla przegród poziomych
3.6.1. Stropodach wentylowany dwzielny
3.6.2. Dach drewniany ocieplony na poddaszu uzytkowym
3.6.3. Strop poddasza uzytkowego - ocieplenie między jętkami
3.7. Podłogi i podpiwniczenia według normy PN-EN ISO 13370:2008
3.7.1. Bynek niepodpiwniczony, ściana fundamentowa izolowana
3.7.2. Bynek podpiwniczony - piwnice nieogrzewane i wentylowane
3.8. Sprawdzenie możliwości kondensacji pary wodnej na wewnętrznej powierzchni sciany
3.8.1. Sprawdzenie według normy PN-EN ISO 13788:2003
3.8.2. Sprawdzenie według zaleceń rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2002 roku
Literatura
4. Obciążenia budowli według Eurokodów
4.1. Obowiązyjący komplet norm
4.2. Zasady ustalania wartości obciążeń w budynkach mieszkalnych
4.2.1. Uwagi ogólne
4.2.2. Stałe i zmiennne uzytkowe obciążenia charakterystyczne
4.2.3. Obciążenia charakterystyczne śniegiem
4.2.4. Obciążenia charakterystyczne wiatrem
4.2.5. Obciążenia charakterystyczne gruntem
4.3. Przykład wyznaczania obciążeń
4.3.1. Wprwadzenie
4.3.2. Stałe obciążenia charakterystyczne
4.3.3. Zmienne użytkowe obciążenia charakterystyczne
4.3.4. Obciążenia charakterystyczne śniegiem
4.3.5. Obciążenia charakterystyczne wiatrem
4.3.6. Obciążenia charakterystyczne gruntem
4.3.7. Kombinacja obciążeń obliczeniowych
Litaratura
5. Konstrukcje murowe wg Eurokodu 6
5.1. Obowiązujący komplet norm
5.2. Materiały stosowane w konstrukcjach murowych
5.3. Parametry wytrzymałościowe muru
5.3.1. Wprowadzenie
5.3.2. Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie
5.3.3. Wytrzymałość charakterystyczna muru na ścinanie
5.3.4. Wytrzymałość charakterystyczna muru na zginanie
5.3.5. Właściowości odkształceniowe muru
5.4. Trwałość
5.5. Analiza konstrukcji
5.6. Nośność ścian murowych obciążonych pionowo
5.6.1. Wprowadzenie
5.6.2. Wysokość i grubość efektywna ściany
5.6.3. Sprawdzenie nośności
5.6.4. Uproszczona metoda wyznaczania mimośrodu działania obciążenia pionowego ściany
5.7. Nośność ścian murowych obciążonych siłą skupioną
5.8. Nośność ścian murowych poddanych ściananiu
5.9. Nośność ścian murowych obciążonych prostopadle do swojej powierzchni
5.10. Uproszczona metoda obliczania nośności ścian poddanych obciążeniu pionowemu oraz obciążeniu wiatrem
5.10.1. Warunki stosowania
5.10.2. Wyznaczanie nośności ściany
5.11. Uproszczona metoda obliczania nośności ścian poddanych obciążeniu skupionemu
5.11.1. Warunki stosowania
5.11.2. Wyznaczanie nośności ściany
5.12. Uproszczona metoda obliczania nośności ścian piwnic poddanych poziomemu parciu gruntu
5.12.1. Warunki stosowania
5.12.2. Wyznaczanie nośności ściany
5.13. Uproszczona metoda obliczania nośności nieuzbrojonych ścian murowych budynków o wysokości nie większej niż 3 kondygnacje
5.13.1. Warunki stosowania
5.13.2. Wyznaczanie nośności ściany obciążonej pionowo
5.14. Uproszczona metoda określania wytrzymałości charakterystycznej muru
5.15. Stan graniczny używalności
5.16. Wymagania konstrukcyjne stawiane ścianom murowanym nieuzbrojonym
5.16.1. Wymagania dotyczące muru
5.16.2. Dylatacje
5.17. Przykład sprawdzania nośności ściany obciążonej głównie pionowo
5.18. Przykład sprawdzania nośności ściany obciążonej siłą skupioną
5.19. Przykład wyznaczania metodą uproszczoną momentu węzłowego 
Literatura
Załącznik 1. Tablice uzupełniające do rozdziału 3
Załącznik 2. Tablice uzupełniające do rozdziału 5