JEMS Architekci

  • 109,00 zł

ISBN 978-83-933180-0-X

Oprawa: miękka, Format:  cm, Stron: 213, 2013 r. , wersje jezykowe: polska i angielska, ilustracje czarno-białe i kolorowe


Monografia jest próbą podsumowania 25-letniej działalności warszawskiego biura „JEMS Architekci”.

Przełom lat 80. i 90. XX wieku, gdy biuro JEMS rozpoczynało działalność, był okresem dyskusji o przyszłości i wyzwaniach polskiej architektury na tle postępującego kryzysu cywilizacyjnego powojennych dziesięcioleci i szans transformacji ustrojowej. Architekci JEMS, jak wielu innych architektów, rozpoczynających samodzielną praktykę w tamtym czasie, aspirowali do walki o jakość i odbowę polskiej kultury architektonicznej.

Partnerska współpraca w przypadku JEMS, leżąca u podstaw późniejszych dokonań, umożliwiła przyjęcie formuły biura-warsztatu, w którym mogły się ścierać rozmaite idee i poglądy. Dzięki temu realizacje JEMS nieustannie charakteryzuje dążenie do architektury racjonalnej, dobrze przemyślanej, wyważonej i dyskretnej, pozbawionej zbędności. Podjęte przez architektów JEMS wyzwania zaowocowały szeregiem budowli stanowiących dziś istotne i rozpoznawlne znaki polskiej architektury.

Przedstawiony wybór prac nie jest katalogiem dokonań, lecz raczej ilustracją sposobu myślenia o architekturze na tle rozważań o kondycji kultury i zawodu architekta. Zamieszczone teksty prezentują indywidualne poglądy ich autorów. 

Spis treści:
od wydawcy editorial
o oczekiwaniu na nieoczekiwane on anticipation of the unexpected, Maciej Miłobędzki
o potrzebie autentyczności on the need for authenticity, Jerzy Szczepanik-Dzikowski
o formie i potrzebie umiaru/on form & the need of moderation, Jerzy Szczepanik-Dzikowski
dom a house, Marcin Sadowski
o ciągłości poszukiwań/on the continuity of the quest, Maciej Miłobędzki
agora
budynki publiczne | public buildings
Skwer Hoover'a | Elizeum [ Biblioteka Raczyńskich | Akademia Sztuk Pięknych | Muzeum Historii Polski Międzynarodowe Centrum Kongresowe
budynki biurowe | office buildings
P4 | Spectra | Topaz | Nefryt | Platinium
budynki mieszkalne | residential buildings
Trio | Avangarden | Wilanowska
domy | houses
Konstancin | Choszczówka | Wilanów
przypisy | footnotes
indeks ilustracji | index of illustrations
wybrane prace | selected works 1984-2012
zespół | team 1988-2012
wystawy i nagrody | exhibitions & awards
bibliografia | bibliography 1988-2012

Dostępna u nas także książka  "JEMS Architekci 9/9" .