Jerozolima - miasto wiecznej niezgody. Polityka mocarstw europejskich wobec architektury i urbanistyki Jerozolimy w XIX i na początku XX wieku

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: PAN
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
Wejdź na okładkę i przekartkuj ksiażkę !!!

Okładka: twarda, Stron: 131, 2003 r., fotografie kolorowe i czarno-białe 

Książka poświęcona jest znaczeniu XIX i XX wiecznej Jerozolimy dla historii Europy i politycznym wpływom kształtującym jej zabowę, świecką i sakralną. Potęgi europejskie: Rosja, Niemcy, Włochy, Wielka Brytania odcisnęły swoje piętno na funkcji miasta - celu pielgrzymek. Wzajemna konkurencja tych państw na arenie politycznej odbijała się także na obliczu miasta. Książka ukazuje stopniowe nawarstwianie się kilku kultur i wyznań, wzajemne zależności i proces krystalizowania się dzisiejszego wizerunku miasta wiecznej niezgody, które w równej mierze jednoczy i antagonizuje.