Kamienie wczesnośredniowiecznych budowli Krakowa

 • Dodaj recenzję:
 • Producent: AGH
 • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
 • 25,00 zł
ISBN: 978-83-7464-829-5
Oprawa: twarda, Format: b%, Stron: 215, 2015 r.
 
Architektura Krakowa, w tym architektura przedromańska dająca początek zastosowaniu kamienia do wznoszenia budowli, umożliwia prześledzenie związków pomiędzy budową geologiczną i potencjałem surowcowym podłoża miasta z jednej strony a biegłością w pozyskiwaniu i transporcie kamienia oraz umiejętnościami ówczesnych budowniczych w jego zastosowaniu w budowlach – z drugiej. W kolejno wznoszonych budowlach nowym rozwiązaniom architektonicznym towarzyszyło pojawianie się nowych odmian kamienia o różnych kształtach i wielkościach. Celem podjętych przez Autorów badań było prześledzenie wpływu budowy geologicznej na kamień zastosowany w dostępnych dla obserwacji fragmentach budowli przedromańskich i romańskich, wzniesionych w ciągu około 300 lat, od początków XI po koniec XIII wieku. Przedstawiono zarys budowy geologicznej miasta i okolicy oraz wyniki szczegółowych obserwacji kamienia z najstarszych budowli, obejmujące jego charakterystykę petrograficzną oraz analizę zmienności formy wykonanych z niego kształtek.rld.
 
Recenzje:
 • dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży

   Bez wątpienia praca pp. Bromowicza i Magiery jest niezwykle cenną pozycją w bibliografii dotyczącej najstarszej architektury w Krakowie. Niemożność powołania się na takie całościowe opracowanie była dotychczas istotnym brakiem, dotkliwie odczuwanym przez badaczy tego zagadnienia. Zaprezentowana monografia w znakomity sposób wypełni tę lukę, uzupełniając w znaczący sposób naszą wiedzę. Należy podkreślić, że dla archeologów i historyków architektury praca ta będzie miała charakter opracowania źródłowego, niezbędnego w stiach nad poszczególnymi budowlami.

 • prof. dr hab. inż. Jacek Rajchel

  W rozdziale piątym, na podstawie przeprowadzonych badań i dostępnej literatury, Autorzy podjęli próbę ustalenia miejsc eksploatacji poszczególnych rodzajów kamienia, a także oszacowania kubatury wyeksploatowanego surowca korzystając z wirtualnej, całościowej rekonstrukcji preromańskich i romańskich budowli Krakowa; przykładowo, wykorzystując także w tym celu cieniowany cyfrowy model terenu wydobycia wapienia górnojurajskiego na Wzgórzu Lasoty poniżej kościoła św. Benedykta, wskazali na wysokie umiejętności obróbki kamienia przez ówczesnych muratorów i zdolności transportowe znacznych ilości surowca, o niekiedy nadspodziewanie dużych gabarytach.
 •