Katalog cen jednostkowych robót i obiektów drogowych III kw. 2020

 • Dodaj recenzję:
 • Producent: Wolters Kluwer
 • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
 • 95,00 zł

ISSN: 2080-007X

Oprawa: miękka, Format: A5 , Stron: 493, III kwartał 2019 r.

Publikacja zawiera ceny jednostkowe robót inwestycyjnych i remontowych drogowych w poziomie cen średniokrajowych, które zostały opracowane na bazie normatywów z dostępnych na rynku katalogów z nakładami rzeczowymi: KNR; KNNR i innych oraz bazę obiektów modelowych inwestycyjnych i remontowych z zakresu budownictwa drogowego, mostowego i zieleni drogowej.

Publikacja zawiera ceny jednostkowe robót inwestycyjnych i remontowych drogowych w poziomie cen średniokrajowych, które zostały opracowane na bazie normatywów z dostępnych na rynku katalogów z nakładami rzeczowymi: KNR; KNNR i innych oraz bazę obiektów modelowych inwestycyjnych i remontowych z zakresu budownictwa drogowego, mostowego i zieleni drogowej. 

 

Katalog składa się z pięciu części, które odpowiednio zawierają:

1. ceny jednostkowe robót drogowych inwestycyjnych z zakresu robót drogowych, mostowych i zieleni drogowej sporządzone na podstawie katalogów z nakładami typu KNR, KNNR i norm zakładowych 

2. ceny obiektów inwestycyjnych drogowych – stanowiące obszerny zbiór różnego rodzaju obiektów modelowych z zakresu budownictwa drogowego, mostowego i zieleni drogowej. 

3. ceny jednostkowe robót drogowych remontowych z zakresu robót drogowych, mostowych oraz zieleni drogowej sporządzone na podstawie katalogów z nakładami typu KNR, KNNR i norm zakładowych. 

4. ceny obiektów remontowych drogowych – stanowiące obszerny zbiór obiektów modelowych z zakresu remontu i modernizacji nawierzchni drogowych, przebudowy i modernizacji obiektów drogowych i mostowych. 

5. materiały informacyjne – zawierają przepisy prawne, dane statystyczne oraz różnego rodzaju wskaźniki dla wyliczenia wartości usług związanych z realizacją inwestycji drogowych np. wskaźniki procentowe dla obliczenia wartości dokumentacji projektowej, nadzorów autorskich, nadzorów inwestorskich itp. 

ZASTOSOWANIE:
 • do sporządzania kosztorysów inwestorskich i ofertowych metodą uproszczoną
 • weryfikacji wszystkich rodzajów wycen i kosztorysów budowlanych dotyczących inwestycji drogowych  
 • do szacowania kosztów inwestycji drogowych na etapie planowania
 • do szacowania kosztów robót drogowych związanych z remontami i modernizacją
 • ustalenia szacunkowej wysokości nakładów finansowych na realizację inwestycji drogowych
 • do wyliczenia wartości przedmiotu zamówienia w zamówieniach publicznych
 • przy sporządzaniu planowanych kosztów robót budowlanych na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego inwestycji drogowych lub remontu dróg
 • do wyliczenia wartości przy ubieganiu się o środki z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowych
 • do wyliczenia wartości inwestycji przy ubieganiu się o kredyt bankowy
 • przy sporządzaniu planów inwestycyjnych
 • przy sporządzaniu harmonogramów rzeczowo-finansowych i finansowych realizacji inwestycji drogowych
 • przy sporządzaniu analiz porównawczych dotyczących technologii realizacji robót drogowych lub ich poszczególnych elementów
 • przy sporządzaniu opinii i analiz dotyczących zagadnień ekonomiki budownictwa i badań statystycznych
 • przy rozliczaniu robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji drogowych
 • do określenia wskaźników waloryzacyjnych na realizację inwestycji drogowych
 
PRZEZNACZONY JEST DLA:
 • inwestorów zamówień publicznych i poza zamówieniami publicznymi
 • dysponentów środków publicznych
 • kredytobiorców i kredytodawców (banki)
 • projektantów
 • wykonawców robót budowlanych
 • biegłych 
 • rzeczoznawców majątkowych i kosztorysowych
 • urzędników
 • deweloperów
 • spółdzielni mieszkaniowych
 • wspólnot mieszkaniowych
 • administratorów nieruchomości
 • ośrodków doradztwa finansowego w zakresie opłacalności realizacji inwestycji 
 • pozostałych uczestników rynku budowlanego
 
ZALETY:
 • zawiera ceny jednostkowe ze wszystkich dostępnych na rynku katalogów KNR i innych obejmujących swoim zakresem roboty drogowe,
 • ceny inwestycyjne i remontowe oraz ceny obiektów inwestycyjnych i remontowych drogowych znajdują się w jednym katalogu,
 • na podstawie danych znajdujących się w jednym katalogu można wycenić całość robót dotyczących inwestycji drogowych w fazie przedprojektowej i na każdym etapie inwestycji,
 • razem z robotami drogowymi w katalogu występują roboty związane z zielenią drogową i jej pielęgnacją w okresie gwarancyjnym.
 • ciągły rozwój publikacji o roboty i obiekty modelowe znacznie rozszerzający zakres publikacji 
 
Publikacja stanowi największą i najbardziej aktualną bazę cen jednostkowych rynkowych dla robót związanych z realizacją inwestycji drogowych oraz dla robót związanych z realizacją remontów i modernizacji w branży drogowej.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami eliminującymi obligatoryjne podstawy kosztorysowania, baza cen w pełni dostosowana jest do sporządzania wycen i kosztorysów metodą uproszczoną, opartą na rynkowych cenach jednostkowych, zarówno w ramach zamówień publicznych, jak i poza nimi.