Katalog elementów budowlanych. Poradnik projektowania na trwałość według norm nowej generacji

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: WNT
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 24h
  • 42,00 zł 32,00 zł

ISBN 978-83-204-3394-4

Oprawa: broszurowa, Format: 20,5x28,5 cm, Stron: 48, 2007 r.

Książka ta to pierwsza pozycja na polskim rynku, które uszczegóławia dane zawarte w polskich normach dotyczących projektowania konstrukcji betonowych. Stanowi ona zbiór tabel zawierających szczegółowe wymagania dotyczące elementów i konstrukcji budowlanych z betonu, opracowane na podstawie aktualnych norm europejskich i niemieckich. Umożliwia bardzo precyzyjne określenie wymaganej klasy ekspozycji dla różnego typu obiektów budowlanych i inżynierskich z zakresu m.in.: budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej, budownictwa przemysłowego i rolnego, komunikacji, inżynierii wodnej, ochrony środowiska i wód naturalnych,  innych budowli specjalnych.

Z poradnika mogą też korzystać producenci mieszanek betonowych, handlowcy, pracownicy laboratoriów przemysłowych i stenci wydziałów budownictwa uczelni technicznych.

Spis treści:
Przedmowa do wydania polskiego
Przedmowa 

1.        Wskazówki zastosowania
2.        Normy

3.        Katalog elementów konstrukcyjnych
3.1.   Elementy konstrukcyjne posadowienia, fundamenty, podpory budowli
3.2.   Budownictwo mieszkaniowe - elementy budowli wewnątrz i na zewnątrz, elementy budowli z dostępem do powietrza zewnętrznego, elementy budowli z wysokim oporem przenikania wody, ściany, stropy, belki, schody, podesty, piwnice, garaże, balkony, attyki, okapniki
3.3.   Budowle inżynierskie - mosty, mosty wg ZTV-ING, maszty, kominy, chłodnie kominowe, białe wanny, garaże, parkingi
3.4.   Budownictwo przemysłowe i użyteczności publicznej - słupy, belki, podciągi, stropy, fasady, ścianki kolankowe, części budowli z wysokim oporem przenikania wody
3.5.   Ochrona środowiska i wód naturalnych- oczyszczalnie ścieków, stacje napełniania paliw, wanny zbierające, powierzchnie odprowadzające
3.6.   Budownictwo wodne - elementy budowli w wodzie słodkiej i w wodzie morskiej
3.7.   Budownictwo komunikacyjne - drogi i powierzchnie jezdne, drogi lokalnego ruchu rolniczego, inne powierzchnie jezdne, podłoża betonowe dla kolei FF
3.8.   Budownictwo rolnicze - składowiska, podłogi budynków inwentarskich, podłogi składowania nawozów, kanały gnojowe, ściany, naziemne zbiorniki na gnojowice, powierzchnie jezdne, stacje benzynowe  na potrzeby własne, kompostownie, silosy na kiszonkę, ściany, stropy, słupy, belki budynków inwentarskich
3.9.   Budownictwo specjalne - beton licowy, ściana zespolona, elementy konstrukcyjne pod systemami dociepleń budynków
3.10.Posadzki przemysłowe - posadzki w halach, posadzki na zewnątrz
 
4.     Załączniki
4.1.   Pojęcia
4.2.   Cementy- rodzaje i skład wg DIN EN 197-1, DIN EN 197-4; dla cementów specjalnych- wg DIN EN 14216
4.3.   Zakresy stosowania cementów (część 1) wg DIN EN 197-1, DIN EN 197-4, DIN 1164; dla cementów specjalnych- wg DIN EN 14216 i zgodnie z (4)
4.4.   Zakresy stosowania cementów (część 2) wg DIN EN 197-1, DIN 1164 i zgodnie z (4)
4.5.   Klasy wytrzymałości na ściskanie betonów zwykłych i ciężkich
4.6.   Wartości graniczne dla klas ekspozycji na agresywną chemicznie wodę gruntową
4.7.   Wartości graniczne dotyczące składu i właściwości betonu- część 1
4.8.   Wartości graniczne dotyczące składu i właściwości betonu- część 2
4.9.   Klasy nadzoru dla betonu
4.10. Grupy klas ekspozycji
4.11. Grubości otulenia prętów zbrojenia dla konstrukcji żelbetowych w zależności od klasy ekspozycji
4.12. Graniczne wymagania szerokości rozwarcia rys wg DIN 1045-1, rozdział 11.2
4.13. Wskazania do sklasyfikowania części budowli według klas wilgotności dla alkaliów (14)
4.14. 
Objaśnienia do ZTV-ING

5.        Literatura