Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Katedra Architektury i Planowania Wsi Politechniki Warszawskiej - 60 lat istnienia

Autor: M. Wiśniewska, J. Wiśniewski
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 24h
24,00 zł

Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 174, 2006 rok

Monografia została opracowana z okazji 60. rocznicy powstania Katedry Budownictwa Wiejskiego (w 1945 r.), która następnie została przemianowana na Katedrę Architektury i Planowania Wsi. Katedra ta zawsze stanowiła integralną część Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, stąd też w monografii występuje wiele odniesień i wspólnych wątków, jeśli chodzi o historię, organizację, kadrę dydaktyczną i jej dorobek. W aneksie zamieszczono kopie dokumentów związanych z historią Katedry.

Spis treści:
Wprowadzenie
1. Odbudowa zniszczeń po I wojnie światowej
2. Okres II wojny światowej - tajne nauczanie
3. Okres powojennych reform - kolektywistyczny model osadnictwa wiejskiego
4. Katedra Architektury i Planowania Wsi oraz prawodawstwo normujące planowanie przestrzenne wsi w latach 1950-1960
5. Okres przełomu (rok 1989) - kierunki przekształceń osadnictwa wiejskiego
6. Dorobek dydaktyczny, naukowo-badawczy i projektowy Katedry Architektury i Planowania Wsi
   6.1.Dydaktyka
    6.2.Prace stialne, stialno-projektowe i wdrożeniowe
    6.3.Wybrane przykłady opracowań planistycznych wykonanych w ramach gospodarstw pomocniczych
    6.4.Prace statutowe i własne
    6.5.Publikacje
    6.6.Projektowanie architektoniczne i planistyczne
7. Chronologia zdarzeń (1945-2005)
    7.1.Katedra Architektury i Planowania Wsi w latach 1945-1971
    7.2.Instytut Architektury i Planowania Wsi w latach 1971-1994
    7.3.Katedra Architektury i Planowania Wsi w latach 1994-2005
Indeks nazwisk pracowników naukowo-dydaktycznych i technicznych zatrnionych w latach 1915-1939 i 1945-2005
Indeks nazwisk pracowników administracyjnych

Aneks. 1. Przemówienie Dziekana Wydziału Architektury prof. Zygmunta Kamińskiego na inauguracji Katedry i Zakładu Budownictwa Wiejskiego wygłoszone 18.10.1945 r. - 2. Przemówienie Prorektora Politechniki Warszawskiej prof. dr. Lecha Niemojewskiego na inauguracji Katedry Budownictwa Wiejskiego w 1945 roku - 3. Pamięci profesora Piaścika. Miesięcznik Politechniki Warszawskiej nr 2/2001 - 4. Pamięci Profesora Piaścika. Zeszyty Łomżyńskie 1/2001 - 5. Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, którym został odznaczony pośmiertnie prof. Franciszek Piaścik - 6. Dokumenty prof. Czesława Krassowskiego - 7. Dokumenty Podyplomowego Stium Architektury i Planowania Wsi WA PW - 8. Inne dokumenty i fotografie okolicznościowe
Bibliografia