Kolektory słoneczne do podgrzewania wody użytkowej. Efektywność i opłacalność instalacji

  • 35,00 zł 25,00 zł

ISBN 978-83-60574-77-5

Oprawa: miękka, Format: B5, Stron: 126, 2009 rok

Monografia stanowi liczący się wkład do rozwoju wiedzy z zakresu odnawialnych źródeł energii. Ma ona jednocześnie znaczenie utylitarne. W pracy zajęto się bowiem kompleksowymi badaniami typowej, standardowej instalacji słonecznej, która służyła jako alternatywne, niekonwencjonalne źródło czystej energii wykorzystywanej do podgrzewania wody użytkowej. Została dokładnie określona efektywność instalacji, przebieg jej pracy, opłacalność. Cenną częścią metodyki badań są opracowane modele matematyczne do prognozowania ilości pozyskania energii cieplnej przez kolektory słoneczne w poszczególnych miesiącach w zależności od dawek dziennych promieniowania słonecznego całkowitego oraz maksymalnej ilości podgrzanej wody przez kolektory słoneczne. Szczególnie pozytywnie ocenić należy analizę wyników badań. W książce mieszczą się liczne kolorowe fotografie i schematy.

Spis treści:
Wykaż ważniejszych oznaczeń i jednostek
1. Wprowadzenie
2. Możliwości wykorzystania energii słonecznej do podgrzewania wody użytkowej
2.1. Charakterystyka techniczna kolektorów słonecznych
2.2. Kierunki badań na wykorzystaniem energii słonecznej

3. Cel badań
4. Obiekt badawczy
4.1. Metody i zakres badań
4.2. Lokalizacja i charakterystyka obiektu badawczego
4.3. Aparatura pomiarowa

5. Analiza wyników badań
5.1. Możliwości wykorzystania instalacji słonecznych w budownictwie mieszkaniowym
5.2. Warunki meteorologiczne
5.2.1. Usłonecznienie
5.2.2. Promieniowanie całkowite
5.2.3. Temperatura powietrza
5.2.4. Wpływ warunków meteorologicznych na pozyskiwanie energii cieplnej przez kolektory słoneczne
5.3. Wpływ kąta nachylenia połaci i położenia budynku na efektywność pozyskiwania energii cieplnej przez kolektory słoneczne
5.4. Model matematyczny prognozowania maksymalnej ilości wody podgrzanej przez kolektory słoneczne
5.5. Model matematyczny prognozowania pozyskiwania energii cieplnej przez kolektory słoneczne
5.6. Analiza ekonomiczna opłacalności zastosowania instalacji słonecznych

6. Wnioski
7. Piśmiennictwo