Koncesja na roboty budowlane lub usługi a inne formy realizacji inwestycji publiczno-prywatnych

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Wolters Kluwer
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 24h
  • 59,00 zł 49,00 zł

Oprawa: miękka, Format: 14,5x20,5 cm, Stron: 168 , 2009 rok

Szerokie wykorzystywanie kapitału i umiejętności podmiotów rynkowych determinują poprawę poziomu i jakości świadczenia usług publicznych. Ostre uwarunkowania bżetowe oraz wyższą efektywność partnerstwa publiczno-prywatnego skłaniają do korzystania z tej formuły realizacji inwestycji. Niniejsza publikacja przybliża nowe rozwiązania prawne z zakresu szeroko pojmowanego partnerstwa publiczno-prywatnego.

W ciągu 15 lat funkcjonowania ustawy o autostradach płatnych w systemie koncesyjnym powstało zaledwie ok. 200 km autostrad. Dlaczego tak się stało? Dlaczego PPP było tak rzadka forma realizacji dużych przedsięwzięć budowlanych w Polsce? Na te i inne pytania czytelnik znajdzie odpowiedz w niniejszej publikacji. Ta książka nie jest podręcznikiem napisanym przez prawników dla prawników, ale zainteresuje także ekonomistów, inżynierów, urzędników administracji państwowej i samorządowej oraz wszystkich zajmujących się realizacja dużych inwestycji infrastrukturalnych.


Spis treści:
Wykaz skrótów
Wprowadzenie

Rozdział I: Możliwe formuły realizacji inwestycji publiczno-prywatnych (Agata Kozłowska, Tomasz Korczyński)
1. Realizacja inwestycji z ziałem partnerów zewnętrznych - stan obecny
2. Możliwości angażowania partnerów prywatnych na podstawie ustaw innych niż ustawa o PPP i ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi
2.1. Prawo zamówień publicznych
2.2. Ustawa o gospodarce komunalnej
2.3. Ustawa o gospodarce nieruchomościami
3. Wybór formuły realizacji inwestycji
4. Partnerstwo Publiczno-Prywatne jako forma realizacji inwestycji publiczno-prywatnych
5. Nowa ustawa o PPP z dnia 19 grnia 2008 r. - praktyczne aspekty; szanse i zagrożenia
6. Rozwój infrastruktury autostradowej w Polsce jako przykład wdrażania inwestycji publiczno-prywatnych
6.1. Program budowy autostrad w Polsce i jego realizacja
6.2. Koncesja na roboty budowlane - ogólna charakterystyka nowej regulacji

Rozdział II: Postępowanie o zawarcie umowy koncesji - aspekty prawne (Arwid Mednis)
1. Zagadnienia ogólne związane z koncesją na roboty budowlane lub usługi
1.1. Zastosowanie ustawy o koncesji na roboty budowlane i usługi
1.2. Koncesjonariusz ponosi ryzyko
1.3. Koncesjodawca
1.4. Koncesjonariusz
1.5. Wyłączenie stosowania ustawy o koncesji
1.6. Zastosowanie kodeksu cywilnego
2. Postępowanie o zawarcie umowy koncesji
2.1. Zasady prowadzenia postępowania o zawarcie umowy koncesji
2.2. Przebieg postępowania
2.3. Zawarcie umowy koncesji
2.4. Okres obowiązywania umowy koncesji
3. Środek odwoławczy

Rozdział III: Zasady finansowania przedsięwzięć koncesyjnych (Andrzej Nowaczek)
1. Definicja koncesji, wynagrodzenie partnera prywatnego w koncesji
1.1. Niejasne sformułowania
1.2. Ryzyko ekonomiczne
2. Opłaty
2.1. Opłaty rzeczywiste.(realne)
2.2. Opłaty za dostępność
2.3. Opłaty ukryte
2.4. System mieszany
3. Wynagrodzenie partnera prywatnego w ustawie o PPP
4. Aspekty podatkowe koncesji na roboty budowlane lub usługi
5. Formuły prawno-organizacyjne przedsięwzięć koncesyjnych 


Rozdział IV: Praktyczne aspekty pozyskiwania partnerów prywatnych do projektów typu PPP (Kacper Kozłowski)
1. Bez partnera ani rusz
2. Koncesja i PPP w oczach partnerów publicznych i prywatnych
3. Doświadczenia związane z koncesją na roboty budowlane w Polsce na tle doświadczeń Europy
4. Partnerzy prywatni i przyszli koncesjonariusze a przygotowanie projektu
5. Jak skutecznie wciągnąć partnerów do projektu
6. Zainteresowanie koncesją w Polsce
Bibliografia
Załączniki
Informacja o autorach