Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Konstrukcja w eurytmicznej architekturze

Autor: Wiesław Rokicki
Dostępność:
Nakład wyczerpany

Oprawa: miękka, Format: 24x20,5 cm, Stron: 172, 2006 r., liczne grafiki i zdjęcia

Praca naukowa z Politechniki Warszawskiej - seria Architektura, zeszyt 1. W starożytnej Grecji zniekształcano budowle w taki sposób, aby wykazywać ich cechy idealne, niezgodne z rzeczywistością. Tę zamierzoną iluzję określano jako eurytmię. Określenie aeurytmiczna architektura, w pojęciu autora, mogłoby odnosić się do obiektów, w których podczas projektowania konstrukcji są zniekształcane struktury nośne. Tworzenie obiektów o osobliwym, niepowtarzalnym kształcie narzuca nieodparcie myśl, że uznana architektura to nie tylko osiągnięcie harmonii i porządku przestrzennego, ale również sztuka, której wytworem mogą być zróżnicowane formy. Ekspresja w architekturze wyrażana poszukiwaniem niekonwencjonalnej formy pojawia się w każdej epoce, a jej istota jest dowolność i swoboda, a nawet celowa deformacja kształtu.

Spis treści:
OD AUTORA
1. WPROWADZENIE 
    1.1 Cel i metodologia pracy
    1.2 Poszukiwania twórcze w architekturze - istotny czynnik rozwoju myśli inżynierskiej
    1.3 Ewolucja pragmatyki projektowania konstrukcji
2. WPŁYW ROZWIĄZAŃ FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH NA PROJEKTOWANIE STRUKTUR NOŚNYCH BUDYNKÓW
    2.1 Uwarunkowania otoczenia
    2.2 Projektowanie swobodnych układów funkcjonalno-przestrzennych integrowanych z konstrukcją 
    2.3 Aplikacje układów konstrukcyjnych do potrzeb funkcjonalno-przestrzennych i użytkowych
3. NIEKONWENCJONALNA FORMA PRZESTRZENNA A KSZTAŁTOWANIE KONSTRUKCJI
    3.1 Budynki nietypowe o prostych bryłach geometrycznych
    3.2 Budynki o konstrukcji wspornikowej
    3.3 Budynki i obiekty o formie "swobodnej"  
    3.4 Uwarunkowania techniczne w kształtowaniu form "swobodnych" 
    3.5 Konstrukcje obiektów o formie zniekształconej
    3.6 Budynki wychylone
4. NIETYPOWE ROZWIĄZANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH W BUDYNKACH - WYBRANE ASPEKTY 
    4.1 Kształtowanie uskoków, wykuszy i dowieszeń
    4.2 Konstrukcje form wspornikowych
    4.3 Dominanta strefy wejścia
    4.4 Swobodne kształtowanie podpór
5. OBIEKTY NIEKONWENCJONALNE - TECHNICZNA MOŻLIWOŚĆ ICH REALIZACJI
    5.1 Realizacje niekonwencjonalne w niedalekiej przyszłości
    5.2 Nowatorskie pomysły i koncepcje - technicznym wyzwaniem dla inżynierów
    5.3 Futurologia, fantazja twórcza - czy realne wizje
6. TWÓRCZE POSZUKIWANIA W ARCHITEKTURZE STYMULUJĄCE ROZWÓJ TECHNICZNY
    6.1 Postęp w rozwoju inżynierii materiałowej
    6.2 Nowoczesny warsztat pracy inżyniera - laboratorium badawcze
    6.3 Projektowanie multimedialne czynnikiem integrującym ideę architektoniczną i technikę
7. PODSUMOWANIE
Bibliografia
Spis fotografii i rysunków oraz wykaz ich źródeł
Streszczenie - summary