Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Konstrukcje budowlane. Przykłady obliczeń konstrukcji budowlanych z drewna

Wydawnictwo: WSiP
Autor: Władysław Nożyński
Dostępność:
Nakład wyczerpany
Oprawa: broszurowa, Format: 16x23 cm, Stron: 360, 1994 r.

Cykl podręczników do przedmiotów konstrukcje budowlane. Książka pomocnicza dla uczniów technikum i szkoły policealnej, zawód: technik budownictwa. Polecana również stentom wydziałów budowlanych i architektury uczelni technicznych oraz projektantom konstrukcji drewnianych. Wydanie zgodne z wymaganiami normy PN-B-03150:2000. W książce podano przykłady obliczeń konstrukcji budowlanych z drewna poprzedzone ustaleniem wytrzymałości obliczeniowych i parametrów sprężystości drewna i tworzyw drzewnych w różnych warunkach klimatycznych. Przyjęto zasady obliczeń i oznaczenia stosowane w Eurocodzie-5 oraz w PN-B-03150:2000. Stosowana w książce metoda obliczeń polega na założeniu parametrów przekroju i sprawdzeniu stanów granicznych nośności i użytkowości konstrukcji. Uwzględniono przykłady obliczeń elementów prętowych, różnego typu złączy, elementów nośnych pod pokrycia, a także więźb dachowych, kratowych dźwigarów dachowych, stropów i ścian z drewna oraz dźwigarów z drewna klejonego warstwowo. Ponadto książka zawiera materiały pomocnicze do projektowania zaczerpnięte z norm, aprobat ITB zielanych nowym materiałom i łącznikom oraz z literatury specjalistycznej. Książka zawiera tabele danych do projektowania tych konstrukcji.

Wydawnictwa polecają książkę nauczycielom przedmiotu Konstrukcje budowlane, uczniom w zawodzie technik budownictwa, słuchaczom szkoły policealnej w zawodach: technik architekt oraz technik budownictwa, a także stentom wydziałów budowlanych wyższych uczelni technicznych oraz projektantom budowlanych konstrukcji z drewna.


Spis treści:
Przedmowa
Podstawowe oznaczenia
1. Zagadnienia ogólne
2. Elementy prętowe o przekroju jednolitym
2.1. Elementy rozciągane
2.2. Elementy ściskane
2.3. Elementy zginane
2.4. Elementy obciążone mimośrodkowo
3. Elementy prętowe o przekroju złożonym
3.1. Elementy zginane
3.2. Elementy ściskane
3.3. Elementy obciążone mimośrodkowo
4. Złącza
4.1. Złącza na łączniki mechaniczne
4.2. Połączenia na wręby
4.3. Złącza klejone
5. Ustroje i konstrukcje budowlane
5.1. Elementy nośne pod pokrycia
5.2. Więźby dachowe
5.3. Dźwigary dachowe
5.4. Stropy
5.5. Ściany
6. Elementy inżynierskich konstrukcji budowlanych
7. Materiały pomocnicze do projektowania
7.1. Wybór danych z norm
7.2. Wybór danych z dokumentów pozanormowych
7.2.1. Dane do projektowania elementów lekkich przegród stosowanych w domach jednorodzinnych (wg instrukcji ITB nr 260)
7.2.2. Dane do projektowania złączy na płytki kolczste
7.2.3. Dane do projektowania złączy na pierścienie typu Geka
7.3. Wzory i tabele uzupełniające do obliczenia konstrukcji z drewna
7.3.1. Obliczanie złączy na łączniki mechaniczne przenoszących moment zginający
7.3.2. Wzory do obliczenia więźb dachowych
7.3.3. Wzory do obliczenia belek i geometrycznych charakterystyk przekrojów
Wykaz literatury