Konstrukcje drewniane Przykłady obliczeń

Oprawa: miękka, Format: 16,8x23,5 cm, Stron: 400, 2015 r.


Książka „Konstrukcje drewniane - przykłady obliczeń" przeznaczona jest dla wszystkich, którzy chcieliby poznać zasady projektowania i wymogi dopuszczenia do obrotu konstrukcji drewnianych lub podnieść poziom wiedzy.

Zawiera ona krótkie wprowadzenie teoretyczne z zakresu:
• wymogów stawianych drewnu konstrukcyjnemu, drewnu klejonemu warstwowo oraz materiałom drewnopochodnym
• podstawowych zasad projektowania
oraz liczne przykłady obliczeniowe. Przykłady zostały opatrzone komentarzami, których zadaniem jest zwrócenie uwagi na istotne aspekty procesu projektowego oraz na często popełniane błędy. Uwzględniony został również wybór materiałów pomocniczych do projektowania.

Książka „Konstrukcje drewniane - przykłady obliczeń" nawiązuje częściowo do wcześniejszych publikacji dr inż. Władysława Nożyńskiego w zakresie tematyki przykładów. Przykłady zostały uzupełnione o uwagi związane z praktycznym zastosowaniem oraz o wprowadzenia teoretyczne. Podkreślona została konieczność zachowania reżimów wykonawczych.  W książce uwzględniono zmiany w projektowaniu konstrukcji drewnianych wynikające z wprowadzenia Eurokodów: EN 1990 i EN 1991-1, 3, 4, dotyczących podstaw projektowania i obciążeń konstrukcji oraz zmiany norm powiązanych. Wszystkie obliczenia przeprowadzono w oparciu o normę PN-EN 1995-1-1, zwaną również Eurokodem 5.

Głównym celem książki była i jest dydaktyka, w tym również zapoznanie uczniów szkół budowlanych z zasadami projektowania konstrukcji drewnianych, ze stosowanymi oznaczeniami, nowymi wzorami oraz z ich wykorzystaniem w praktyce. Publikacja może być również przydatna dla stentów szkół wyższych o kierunkach budowlanych oraz projektantów konstrukcji z drewna. Została pomyślana jako swoisty elementarz dotyczący projektowania konstrukcji drewnianych. Autorzy celowo nie wprowadzali do niej bardziej skomplikowanych obliczeń, skupiając się na podstawach. Przykłady obliczeń bardziej skomplikowanych przypadków znajdą się - wraz z rozbudowanymi wytycznymi projektowo-montażowymi - w odrębnej pracy przygotowywanej przez Autorów. Przy opracowywaniu niniejszej pozycji wykorzystano również inne niż Eurokody normy oraz materiały, jak np. Aprobaty Techniczne Instytutu Techniki Budowlanej oraz Aprobaty Europejskie, dotyczące nowych materiałów czy łączników.

W książce nie opierano się na jakichkolwiek systemach konstrukcyjnych budynków. Zastosowane w przykładach rozwiązania są typowymi rozwiązaniami konstrukcji drewnianych, metody ich obliczeń mogą być stosowane do wszystkich systemów. Rozbudowano rozdział dotyczący obliczeń konstrukcji z drewna klejonego. Załączono przykłady obliczeń elementów, których parametry przekroju poprzecznego w praktyce inżynierskiej często są dobierane bez obliczeń. Przykłady opatrzone zostały komentarzami wskazującymi popełniane często błędy, które mogą mieć konsekwencje w niewłaściwej pracy elementu.

Spis treści

Przedmowa
Wprowadzenie
1. Zagadnienia ogólne
2. Elementy prętowe o przekroju jednolitym
    2.1. Elementy rozciągane
    2.2. Elementy ściskane
    2.3. Elementy zginane
    2.4. Elementy zginane i ściskane lub rozciągane
3. Elementy prętowe o przekroju złożonym
    3.1. Elementy zginane  
    3.2. Elementy ściskane
4. Złącza
    4.1. Złącza na łączniki mechaniczne
    4.2. Połączenia na wręby
5. Ustroje i konstrukcje budowlane
    5.1. Elementy nośne pod pokrycia
    5.2. Więźby dachowe
    5.3. Stropy
6. Konstrukcje z drewna klejonego warstwowo
7. Przykłady obliczeń wspomaganych uznanymi programami obliczeniowymi
    7.1. Kratownica
    7.2. Płytki kolczaste
    7.3. Oprogramowanie
8. Materiały pomocnicze do projektowania
    8.1. Wybór normowych współczynników projektowych
    8.2. Parametry wymiarowe drewna konstrukcyjnego oraz łączników
    8.3. Parametry wytrzymałościowe konstrukcyjnego drewna litego
    8.4. Parametry drewna klejonego warstwowo oraz wymagane klasy wytrzymałościowe lameli wg normy PN-EN 1194
    8.5. Parametry drewna klejonego warstwowo oraz wymagane klasy wytrzymałościowe lameli wg normy EN 14080:2013
    8.6. Parametry wytrzymałościowe materiałów drewnopochodnych
    8.7. Wzory do obliczania belek i geometrycznych charakterystyk przekrojów
Wykaz literatury