Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Konstrukcje stalowe. Wybrane zagadnienia obliczania i projektowania

Wydawnictwo: PWN
Autor: Szymon Pałkowski
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
48,30 zł

Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 230, 2010 r., liczne rysunki czarno-białe

Praktyczne obliczanie i projektowanie konstrukcji stalowych z uwzględnieniem Eurokodu 3. Książka zawiera wybór zagadnień dotyczących praktycznego obliczania i projektowania konstrukcji stalowych. W nowym, uaktualnionym i rozszerzonym wydaniu omówiono: pręty złożone, konstrukcje łukowe, konstrukcje cięgnowe, tężniki w konstrukcjach stalowych, ramy o węzłach podatnych, zwichrzenie belek stalowych.

Każde przedstawiane zagadnienie zilustrowano odpowiednio dobranymi przykładami liczbudowymi, ułatwiającymi zrozumienie wykładanego materiału. W załączniku podano długości wyboczeniowe i obciążenia krytyczne elementów konstrukcji stalowych. Podręcznik jest przeznaczony dla stentów wydziałów budowlanych wyższych szkół technicznych oraz dla inżynierów projektantów konstrukcji stalowych.

Spis treści:
Przedmowa do wydania drugiego
1. Pręty złożone
1.1. Wprowadzenie
1.2. Sztywność na  ścinanie prętów złożonych
1.3. Ugięcie prętów złożonych
1.3.1. Pręty o gałęziach równoległych
1.3.2. Pręty o gałęziach zbieżnych
1.4. Skręcanie prętów złożonych
1.5. Wyboczenie słupów złożonych
1.5.1. Słupy o gałęziach równoległych
1.5.2. Słupy o gałęziach zbieżnych
1.6. Obliczanie słupów złożonych wg Eurokodu 3
1.6.1. Zasady ogólne
 1.6.2. Słupy skratowane
1.6.3. Słupy z przewiązkami

2. Konstrukcje łukowe
2.1. Wprowadzenie
2.2. Łuki z wieszakami i ściągiem
2.3. Łuki z wieszakami i wypukłym ściągiem
2.4. Łuki podatne na ścinanie
2.5. Stateczność dźwigarów Langera
2.6. Wyboczenie z płaszczyzny łuku
2.7. Łuki ściskane mimośrodowo

3. Konstrukcje cięgnowe 
3.1. Charakterystyka konstrukcji cięgnowych
3.2. Rodzaje konstrukcji cięgnowych
3.3. Materiały stosowane na cięgna
3.4. Właściwości mechaniczne cięgien
3.5. Ochrona przed korozją
3.6. Wymiarowanie cięgien
3.7. Zakotwienia cięgien
3.8. Obciążenia konstrukcji cięgnowych
3.8.1. Obciążenie śniegiem
3.8.2. Obciążenie wiatrem
3.8.3. Wpływ zmian temperatury
3.9. Statyka pojedynczego cięgna
3.9.1. Równanie nierozciągliwego cięgna
3.9.2. Uwzględnienie wydłużalności cięgna
3.9.3. Wpływ podatności konstrukcji wspórczej
3.9.4. Cięgna o cięciwie ukośnej
3.9.5. Ogólny przypadek obciążenia cięgna
3.9.6. Obliczanie cięgien w zakresie sprężysto-plastycznym
3.10. Maszty z odciągami 
3.10.1. Wprowadzenie
3.10.2. Obciążenie wiatrem masztów
3.10.3. Analiza statyczna masztów
3.10.4. Analiza masztu z zerwanym odciągiem
3.11. Podstawy analizy powierzchniowych siatek sięgnowych
3.11.1. Wprowadzenie
3.11.2. Macierze sztywności elementów siatki cięgnowej
3.11.3. Iteracyjne określenie położenia równowagi ustroju
3.11.4. Początkowa geometryczna zmienność ustrojów cięgnowych
3.11.5. Zastosowanie elementów krzywoliniowych
3.11.6. Wpływ sztywności dźwigara brzegowego na stan sił i przemieszczeń konstrukcji cięgnowej

4. Tężniki w konstrukcjach stalowych
4.1. Poprzeczne stężenia dachowe
4.1.1. Model idealny (perfekt)
4.1.2. Model rzeczywisty (imperfekt)
4.2. Pionowe stężenia ścienne
4.2.1. Charakterystyka tężników pionowych
4.2.2. Stężenie pojedynczego słupa
4.2.3. Stężenia płaskich układów nośnych

5. Ramy o węzłach podatnych
5.1. Wprowadzenie
5.2. Charakterystyka M-š węzła podatnego
5.3. Klasyfikacja węzłów ram
5.3.1. Klasyfikacja ze względu na sztywność
5.3.2. Klasyfikacja ze względu na nośność
5.4. Modelowanie węzłów podatnych
5.5. Obliczenia statyczne ram
5.5.1. Macierze sztywności elementu o węzłach podatnych 
5.5.2. Uwzględnienie nieliniowej zależności M-š węzła
5.5.3. Momenty wyjściowe rygli ram
5.5.4. Przybliżone obliczanie ram
5.5.5. Przykłady obliczeń statycznych ram
5.6. Zagadnienia stateczności 
5.6.1. Wprowadzenie
5.6.2. Metody analizy stateczności
5.6.3. Przykłady analizy stateczności ram

6. Zwichrzenie belek
6.1. Wprowadzenie 
6.2. Nośność belki zginanej przy zwichrzeniu
6.3. Zwichrzenie belek z wymuszoną osią obrotu
6.3.1. Wpływ usytuowania stężenia na wartość obciążenia krytycznego
6.3.2. Sztywność stężenia przy wymuszonej osi obrotu
6.4. Zwichrzenie belek usztywnionych na skręcanie
6.5. Zwichrzenie belek wzmocnionych blachami czołowymi
6.6. Zwichrzenie belek ciągłych
6.7. Analiza zwichrzenia belek wg Eurokodu 3
Literatura
Załącznik: Długości wyboczeniowe i obciążenie krytyczne elementów konstrukcji