Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2. Atlas rysunków

Wydawnictwo: PWN
Autor: praca zbiorowa
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
69,00 zł

ISBN 978-83-01-20200-2


Oprawa: miękka, Format: 20,5x28,5 cm, Stron: 226, 2020 r.

 

W książce przedstawiono szczegółowe rozwiązania podstawowych elementów budownictwa żelbetowego, w postaci rysunków konstrukcyjnych opracowanych w sposób wymagany w projektach budowlano-wykonawczych. Do każdego rysunku dołączono zwięzły opis techniczny wraz z komentarzem wyjaśniającym zasady postępowania przy projektowaniu danego elementu. Rozwiązania obejmują stropy płytowo-belkowe, stropy gęstożebrowe, słupy, ściany, stropy wielokierunkowo zbrojone, stropy płaskie, tarcze, schody, fundamenty i ściany oporowe. Rysunki wykonano zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 za pomocą programu komputerowego BeStCAD będącego nakładką programu AutoCAD. Program ten usprawnia i przyspiesza projektowanie przez parametryczne rysowanie i opisywanie pozycji wkładek oraz generowanie wykazu stali.

Do książki dołączono program BeStCAD, z którego czytelnik może korzystać bezpłatnie w zakresie obejmującym podręcznik. Konkretne rozwiązania projektowe poprzedzono omówieniem zasad wykonywania rysunków konstrukcji żelbetowych i stosowania programów CAD oraz podano wskazówki, jak posługiwać się nakładką BeStCAD.

Podręcznik ma charakter praktyczny i jest przeznaczony dla stentów stiów inżynierskich i magisterskich wydziałów budownictwa uczelni technicznych, jako wzór i pomoc przy projektowaniu konstrukcji żelbetowych. Połączenie różnorodnych rozwiązań konstrukcyjnych z komputerową techniką wykonywania rysunków sprawia, że książka będzie również przydatna inżynierom - projektantom obiektów budowlanych.

 

Spis treści ze starego wydania:

Przedmowa do wydania drugiego 

Wprowadzenie 

 1. Zasady wykonywania rysunków konstrukcji żelbetowych

1.1. Ogólna charakterystyka rysunku konstrukcji żelbetowych 

1.1.1. Przedstawienie elementu żelbetowego

1.1.2. Zbrojenie elementów belkowych

1.1.3. Zbrojenie elementów płytowych 

1.1.4. Materiały konstrukcyjne według wymagań Eurokodu 2

1.1.5. Elementy uzupełniające rysunek 

1.2. Zastosowanie programów komputerowych CAD do wykonywania rysunków konstrukcji żelbetowych 

1.2.1. Standaryzacja dokumentacji rysunkowej

1.2.2. Specyfika rysunków konstrukcji żelbetowych 

1.2.3. Opis i wymiarowanie prętów zbrojeniowych

1.2.4. Zestawienie zbrojenia

1.3. Tworzenie rysunku konstrukcji żelbetowych programem BeStCAD

1.3.1. Ustalenie skali, jednostek wymiarów i jednostek rysunkowych 

1.3.2. Ustalenie nazwy warstwy

1.3.3. Rysunek szalunkowy 

1.3.4. Ustalenie nazwy rysunku i nazw elementów konstrukcyjnych 

1.3.5. Rysowanie prętów zbrojeniowych 

1.3.6. Rysowanie prętów o kształtach typowych

1.3.7. Pręty o kształtach nietypowych .

1.3.8. Rozmieszczanie prętów w przekroju – na odcinku 

1.3.9. Opisywanie prętów

1.3.10. Wymiarowanie pręta 

1.3.11. Zliczanie prętów 

1.3.12. Wykaz stali zbrojeniowej 

Literatura do rozdziału 1

 

 1. Stropy płytowo-belkowe 

2.1. Płyty ciągłe 

2.1.1. Płyta zbrojona tradycyjnie

2.1.2. Płyta zbrojona siatkami 

2.2. Prefabrykowane płyty otworowe 

2.3. Prefabrykowane płyty panwiowe

2.4. Prefabrykowana płyta typu TT 

2.5. Płyty zespolone z prefabrykatami typu FILIGRAN 

2.6. Monolityczne żebra ciągłe

2.7. Monolityczne podciągi ciągłe 

2.7.1. Podciąg zbrojony tradycyjnie

2.7.2. Podciąg zbrojony prefabrykowanymi szkieletami

2.8. Belki prefabrykowane 

Literatura do rozdziału 2

 

 1. Stropy gęstożebrowe 

3.1. Monolityczne stropy gęstożebrowe 

3.1.1. Strop Ackermana 

3.1.2. Strop Swedeck .

3.2. Stropy gęstożebrowe z prefabrykowanymi belkami 

3.3. Stropy gęstożebrowe z kratownicowymi belkami prefabrykowanymi 

Literatura do rozdziału 3

 

 1. Słupy 

4.1. Prefabrykowane słupy w budynku jednokondygnacyjnym

4.2. Słupy monolityczne w budynku jednokondygnacyjnym

4.3. Monolityczne słupy w budynku wielokondygnacyjnym

4.3.1. Słupy o stałym przekroju 

4.3.2. Słupy o zmiennym przekroju

4.4. Słupy o przekroju kołowym w budynku jednokondygnacyjnym 

Literatura do rozdziału 4

 

 1. Ściany 

5.1. Ściany kondygnacji podziemnej

5.2. Ściany z otworami kondygnacji naziemnej

5.3. Ściany szybu windy 

Literatura do rozdziału 5 

 

 1. Stropy wielokierunkowo zbrojone

6.1. Płyta prefabrykowana zbrojona tradycyjnie

6.2. Jednopolowa płyta swobodnie podparta zbrojona siatkami 

6.3. Jednopolowa płyta zamocowana na obwodzie zbrojona tradycyjnie

6.4. Jednopolowa płyta zamocowana na obwodzie zbrojona siatkami 

6.5. Płyta wspornikowa utwierdzona na dwóch przyległych krawędziach 

6.6. Narożnikowa płyta wspornikowa utwierdzona wzdłuż dwóch krawędzi  

6.7. Płyta ciągła wielopolowa

Literatura do rozdziału 6

 

 1. Stropy płaskie 

7.1. Strop płytowo-słupowy bezgłowicowy 

7.2. Strop płytowo-słupowy z głowicą płaską 

7.3. Stropy grzybkowe 

7.3.1. Strop grzybkowy zbrojony indywidualnymi prętami

7.3.2. Strop grzybkowy zbrojony siatkami 

Literatura do rozdziału 7

 

 1. Tarcze 

8.1. Tarcza jednoprzęsłowa 

8.2. Tarcza wspornikowa

8.3. Tarcza dwuprzęsłowa

Literatura do rozdziału 8

 

 1. Schody 

9.1. Monolityczne schody płytowe 

9.1.1. Monolityczne schody płytowe o biegu załamanym

9.1.2. Monolityczne schody płytowe z ukrytą belką w spoczniku 

9.2. Monolityczne schody policzkowe 

9.3. Monolityczne schody jednobelkowe ze wspornikowymi stopniami 

9.4. Prefabrykowane schody płytowe 

9.5. Prefabrykowane schody wspornikowe

Literatura do rozdziału 9 

 

 1. Fundamenty

10.1. Stopa fundamentowa połączona monolitycznie ze słupem 

10.2. Stopa fundamentowa połączona ze słupem prefabrykowanym

10.3. Ławy fundamentowe pod szeregiem słupów

10.4. Ławy fundamentowe zabezpieczone ściągami

10.5. Płyta fundamentowa pod szeregiem słupów

10.6. Płyta fundamentowa z belkami pod szeregiem słupów

Literatura do rozdziału 10

 

 1. Ściany oporowe

11.1. Ściana oporowa płytowa 

11.2. Ściana oporowa żebrowa

Literatura do rozdziału 11