Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Konstrukcje zespolone

Autor: pod. red. Tadeusz Biliński
Dostępność:
Nakład wyczerpany

Oprawa: miękka, Format: 16,5x23,5 cm, Stron: 433,  2005 r.

Nakład wyczerpany

Książka wydana przez Oficynę Wydawniczą Uniwersytetu Zielonogórskiego, w której znajdziemy przepisy i wzory dotyczące wyznaczania nośności zginanych przekrojów zespolonych. Znaczne różnice pomiędzy nośnością wyznaczoną dla stanu sprężystego a nośnością "plastyczną" skłoniły autorów referatu do analizy zginanych przekrojów zespolonych pod względem ich przystosowania do obciążeń zmiennych. Książka przeznaczona dla stentów budownictwa i konstruktorów.

Spis treści:
Aliawdin P., Bryś. G: Przystosowanie belek zespolonych do zmiennych obciążeń
Aliawdin P., Kasabutskij J.: Analiza przekrojów elementów zespolonych w warunkach obciążenia jednokrotnego
Biliński T., Kuczma M.: Pryputniewicz T.: Wyznaczenie optymalnego sprężenia montażowego belek metodą elementów skończonych
Bujnak J., Odrobinak J., Furtak K.: Ocena wpływu zarysowania płyty na ugięcia belek zespolonych
Cha- Kowalska M., Garstecki A., Pozorski Z.: Statyka zespolonych płyt warstwowych z uwzględnieniem wpływów termicznych .
Flaga K., Pańtak M.: Mosty podwójnie zespolone
GIinicki M, Wysokowski A., Żurawicka A.: Zespolenie warstw we wzmacnianych konstrukcjach nawierzchni drogowych
Gosowski B., Kozów M., Wilczewski P.: Doświadczalna ocena nośności płyt warstwowych o rdzeniu z wełny mineralnej
Gremza G.: Odkształcalność połączeń zespolonych beton- beton w świetle badań [
Grochowska E.: Matysiak A.: Zespolona belka rozprężana w ujęciu badań doświadczalnych. teoretycznym i numerycznym
Grochowska E, Marcinowski J.: Numeryczne oszacowanie nośności zginanych elementów żelbetowych
Gromysz K.: Elementy obciążone momentem zginającym. Porównanie wartości sil w zbrojeniu ciągłym i zbrojeniu łączonym na zakład
Gromysz K., Starosolski W.: Rozdział sił w konstrukcjach zespolonych pomiędzy zespoleniem a zakotwionym na podporze zbrojeniem
Halicka A.: Wpływ czynników kształtujących nośność styku na pracę statyczną belek zespolonych
Jankowiak 1., Kąkol W., Madaj A.: Identyfikacja modelu numerycznego ciągłej belki zespolonej na podstawie badań laboratoryjnych
Jarząbek L., Kłapoć M., Marcinowski J.: Stopień zespolenia prefabrykowanych płyt stropowych Z podciągiem. Program badań i wstępne symulacje numeryczne
Karlikowski J., Siekierski W., Sturzbecher K.: Przydatność istniejących przęseł zespolonych do ruchu pociągów z dużymi prędkościami
Kasza P., Kucharczuk W: Zespolone podciągi stalowo-betonowe o ażurowej konstrukcji
Kowal Z., Trąbski: Teoretyczne i doświadczalne wyznaczenie nośności krytycznej ściskanych prętów z kompozytów włóknistych
Kuczma B.,. Kuczma M.: Belki zespolone z poluzowaniem
Kucharczuk W., Nawrot J.: Badanie nośności granicznej modelu stropu stalowo- betonowego zespolonego za pomocą łącznika nowego typu
Ligęza W.: Stan maksymalnych naprężeń od obciążenia skurczem w przekroju zespolonym
Ligęza W.: Efektywność wzmacniania konstrukcji betonowych (2D)
Łagoda G., Łagoda M.: Zasady projektowania mostów zespolonych w świetle ENV 1994-2
Łagoda M.: Technologia nasuwania podłużnego konstrukcji zespolonych
Madaj A.: Równanie konstytutywne zbrojonego betonu rozciąganego w stalowo-betonowych belkach zespolonych
Małek E., Treliński A.: Nośność stalowych rur prostokątnych wypełnionych betonem mimośrodowo ściskanych
Markouski M..: Technology of erecting in situ reinforced concrete units of unique structures
Mielczarek Z., Śliwka K..: Ocena efektywności wzmacniania belek zespolonych zewnętrznymi cięgnami stalowymi
Płóciennik D., Ajdukiewicz A.: Zespolone szklano betonowe elementy konstrukcyjne
Radoń M.: Ugięcia belek zespolonych typu stal-beton z łącznikami lisIwowymi
Socha T: Ugięcia w lepkosprężystym pręcie wielomateriałowym
Sturzbecher K.: Obliczanie zmian naprężeń spowodowanych zjawiskami reologicznymi w mostach zespolonych zgodnie z zaleceniami EC4
Wranik J., Bryś G., Korentz J.: Analiza pracy naroża ramy o zespolonym przekroju rygla obciążonego momentem o zmiennym znaku
Wranik J., Chyliński R.: Ukośny most płytowy poprzecznie zespolony
Wranik J.: Most płytowy ze!.polony w kierunku podłużnym