Koordynacja środowiska w kształtowaniu zrównoważonych inwestycji mieszkaniowych

  • 30,00 zł

Oprawa: miękka, Format: 24x17 cm, Stron: 206, 2012 r.  

 
Przedmiot pracy stanowią działania oraz ich koordynacja, mająca na celu kształtowanie zrównoważonych inwestycji mieszkaniowych. Pojęcie Słowo „koordynacja” oznacza organizowanie działań wykonywanych wspólnie przez wiele osób oraz harmonijne funkcjonowanie. Korzystając z tej definicji, autorka określa „koordynację środowiskową” jako zharmonizowane, uporządkowane współdziałanie mające na celu dbałość o wysoką jakość środowiska.

,,Środowisko” jest tu rozumiane jako środowisko naturalne, środowisko mieszkaniowe, środowisko życia człowieka. Autorka podejmuje próbę określenia form, w jakich „koordynacja środowiskowa” mogłaby funkcjonować, ze szczególnym uwzględnieniem warunków polskich.
Praca, mając wymiar naukowy, może stanowić przyczynek do stworzenia systemu pomocy inwestorom, użytkownikom inwestycji mieszkaniowych w zakresie ich zrównoważonego charakteru.

Stawia więc sobie za cele:
- poszerzenie stanu wiedzy na temat konieczności i sposobów kooperacji w procesie kształtowania zrównoważonych inwestycji mieszkaniowych,
- na podstawie przyjętego przez autorkę określenia „koordynacja środowiskowa” stworzenie propozycji form takiej koordynacji dla warunków polskich.

Celem nadrzędnym wszystkich tych działań jest kształtowanie zdrowego, wysokiej jakości środowiska mieszkaniowego, sprzyjającego zdrowiu fizycznemu, psychicznemu i dobremu samopoczuciu mieszkańców.


 
Spis treści:

Wstęp 
1. Wprowadzenie 
2. Założenia i cele pracy 
3. Przedmiot i zakres pracy 
4. Metoda i konstrukcja prac 
5. Stan badań 

1. Możliwości kształtowania zrównoważonego budownictwa mieszkaniowego w Polsce 
1.1. Wprowadzenie 
1.2. Uwarunkowania formalno-prawne 
1.2.1. Akty prawne 
1.2.2. Narzędzia 
1.2.3. Finansowanie i kredytowanie 
1.3. Świadomość ekologiczna 
1.3.1. Edukacja ekologiczna 
1.3.2. Wpływ świadomości ekologicznej na potrzeby związane z jakością środowiska mieszkaniowego 
1.4. Zrównoważone budownictwo mieszkaniowe z punktu widzenia użytkowników 
1.4.1. Aspekt zdrowotny 
1.4.2. Ochrona środowiska 
1.4.3. Kompleksowość informacji i pomocy 
1.5. Podsumowanie 

2. Integracja działań w dziedzinie budownictwa zrównoważonego na przykładzie Holandii 
2.1. Wprowadzenie 
2.2. Rola instytucji i organizacji kooperujących 
2.2.1. Idee, założenia, strategia 
2.2.2. Partnerzy i klienci 
2.2.3. Metody i instrumenty 
2.2.4. Pola działalności 
2.3. Efekty współpracy i ich ocena 
2.3.1. Doradztwo projektowo-prawne 
2.3.2. Badania i osiągnięcia naukowe 
2.3.3. Edukacja 
2.3.4. Zrównoważone budownictwo mieszkaniowe - przykłady realizacji 
2.4. Zrównoważone budownictwo mieszkaniowe z punktu widzenia użytkowników 
2.4.1. Aspekt zdrowotny 
2.4.2. Ochrona środowiska 
2.4.3. Kompleksowośćinformacjiipomocy 
2.5. Podsumowanie 

3. Koordynacja środowiskowa z odniesieniem do warunków polskich 
3.1. Wprowadzenie 
3.2. Zrównoważone budownictwo mieszkaniowe z punktu widzenia użytkowników w Polsce i w Holandii - analiza porównawcza 
3.2.1. Aspekt zdrowotny 
3.2.2. Ochrona środowiska
3.2.3. Kompleksowość informacji i pomocy 
3.2.4. Wnioski 
3.3. Fonny koordynacji środowiskowej -propozycje 
3.3.1. Fomiainstytucjonalna 
3.3.2. Doradztwo indywidualne 
3.3.3. Aplikacja dla komputerowego systemu operacyjnego 
3.4. Certyfikaty 

Zakończenie 

1. Podsumowanie 
2. Wnioski 
Literatura
Spis ilustracji 
Streszczenia